Foto fra kursus
Danske Arkitektvirksomheders executive uddannelse i forretningsudvikling handler bl.a. om, at kunden skal have mere opmærksomhed hos arkitektvirksomhederne.

En god rådgiver kender bygherres bevæggrunde

Opdateret 13.12.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Astrid Rasmussen

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}

Det er helt afgørende at kunne forstå kunden, og hvordan man kan påvirke beslutningerne, når arkitektvirksomheder sidder til bords med en bygherrer. Det mener man hos både AART architects og Alex Poulsen Arkitekter.

Hvad enten projektet er en skole, et sygehus, en familiebolig, et museum eller en park, så er der en bygherre involveret, når en arkitektvirksomhed bliver sat på opgaven. Men netop kunden skal have mere opmærksomhed hos arkitektvirksomhederne. Det mener Marlene Mørup Damgaard-Sørensen, der er forretningsudviklingschef hos AART architects.

"I branchen har vi meget fokus på projektet og ofte i mindre grad på kunden. Det skal vi arbejde med. Det har enorm betydning, at vi bevidst arbejder med både forretnings- og kundeforståelse. Som arkitekt laver vi jo aldrig et projekt uden en kunde. Derfor er det helt afgørende, at kunne forstå kunden; hvordan vi kan påvirke beslutninger, hvordan vi undgår konflikter, og hvordan vi bliver skarpere til at sætte fokus på den værdi, vi skaber," siger Marlene Mørup Damgaard-Sørensen.

Hun deltog som én ud af 27 deltagere på første modul af Danske Arkitektvirksomheders uddannelse ”Bliv klogere på din bygherre business case – executive uddannelse i forretningsudvikling, økonomi og strategisk ledelse” i begyndelsen af november 2017.

"I branchen har vi meget fokus på projektet og ofte i mindre grad på kunden. Det skal vi arbejde med." Marlene Mørup Damgaard-Sørensen, AART architects

Første modul handlede netop om kunderne – hvad de vil, hvordan de tænker, og hvordan man bedst påvirker dem. Og netop det at kunne forstå, hvad de vil er afgørende for at kunne give den rigtige rådgivning mener Jonas Hviid Mønster, partner og adm. direktør i Alex Poulsen Arkitekter.

”Det er bydende nødvendigt, at vi forstår, hvad kunden vil. Du finder ikke den rigtige løsning – eller giver den rigtige rådgivning, hvis ikke du først finder ind til kernen af, hvad bygherren vil,” siger Jonas Hviid Mønster, der også deltog på uddannelsens første modul.

Økonomisk forståelse er en vigtig del af rådgivningen

Danske Arkitektvirksomheders uddannelse, der er lavet i samarbejde med CBS Executive, består af tre moduler. Uddannelsens 2. modul foregår den 28. februar - 1. marts 2018, og har overskriften ”Økonomisk og finansiel forståelse”. Sammen med kundeforståelsen er det en vigtig del af det at kunne give den rigtige rådgivning.

"Vi oplever, at regnskab og økonomi er ligeså vigtigt for bygherren som god arkitektur. Jeg har meldt mig til alle tre moduler, og jeg håber, at ved at bringe den nye viden videre til vores medarbejdere, kan det give bygherrer en oplevelse af, at vi forstår, og at vi hjælper dem – også til at tænke tanker, som de ikke selv havde fra begyndelsen," siger Jonas Hviid Mønster.

På 2. modul skal det handle om, hvilke nøgletal, der er vigtige for bygherrer, hvordan de beregnes og ikke mindst, hvordan rådgivning kan give økonomisk gevinst – både for bygherren og den enkelte arkitektvirksomhed.

"En sætning jeg tager med mig fra første modul er helt sikkert: ”Salg er for vigtigt til at overlade til salgsafdelingen.” Vi skal som arkitekter være bevidste om, at der i alle kontaktflader med kunden kan laves salg. Dermed bliver det også vigtigt at få større forståelse for bygherrens forventninger til vores leverancer og den økonomiske side af et projekt," siger Marlene Mørup Damgaard-Sørensen.

Læs mere om uddannelsen og alle tre moduler