piktogram statistik

Hvordan læses lønstatistikken?

Dato 16.03.22 |
Af:
Tina Munch

Løndrøftelserne er i fuld gang på virksomhederne, og når I sidder med lønstatistikken, er det vigtigt, at arbejdsgiver og medarbejdere har samme forståelse af tallene.

En beklagelig misforståelse har desværre medført, at FAOD og KF har meldt ud til alle deres medlemmer, at værdien af feriefridage skal tillægges månedslønnen i statistikken for at være sammenlignelig med medarbejderens månedsløn på lønsedlen.
 
Værdien af feriefridage har imidlertid IKKE betydning for tallene i lønstatistikken og skal derfor IKKE tillægges tallene i lønstatistikken.  
 
Som det fremgår af lønstatistikken, er tallene i lønstatistikken endvidere UDEN særlig opsparing efter § 3 a, der pr. 1. marts udgør 2,67 %. Hvis man ikke kan se den særlige opsparing på en separat post på lønsedlen, skal der derfor lægges 2,67 % oveni tallene i lønstatistikken, for at den er sammenlignelig med den samlede månedsløn på lønsedlen.

Se Lønstatistik 2021 her
 
Tallene i lønstatistikken er altså lidt lavere end den løn, medarbejderne faktisk får. Det skyldes, at lønstatistikkerne skal kunne sammenlignes på tværs på hele det private område.
 
Bortset fra ovenstående er tallene i tabellerne som de plejer at være, nemlig inklusive eget pensionsbidrag på 4,33 men eksklusive arbejdsgivers bidrag på 8,67 %.
 
Både FAOD og KF har sendt information ud til samtlige af deres medlemmer og tillidsrepræsentanter og korrigeret informationen.