Lønstatistik

DI udarbejder hvert år en lønstatistik baseret på medlemmernes egne besvarelser. Herunder kan du hente de seneste års lønstatistikker.

Nedenstående løn- og personalestatistikker bygger på oplysninger indhentet blandt de medlemsvirksomheder, som har overenskomstansatte.

I statistikken for 2022 er der indberettet løn- og personoplysninger for 3.232 ansættelsesforhold, som alle er omfattet af DIO II’s arkitektoverenskomster. Disse ansættelsesforhold fordeler sig på 171 arkitektvirksomheder. Sammenlignet med statistikken fra 2021 er der således sket en lille stigning i antallet af ansættelsesforhold og deltagende virksomheder.

Løn- og personalestatistikkerne omfatter de for medarbejderne individuelt aftalte lønninger, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg.

Lønstatistik 2022
Lønstatistik 2021
Lønstatistik 2020
Lønstatistik 2019