Corona: Hvad bringer fremtiden?

Dato 16.06.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Arkitektvirksomheder udsendte i april og starten af juni en medlemsundersøgelse for at blive klogere på medlemmernes forventninger til aktiviteter, økonomi og fremtiden. Helt overordnet set går det bedre med opgavemængden i juni end i april - og så har perioden budt på mindre sygefravær. En positiv udvikling siger Lars Emil Kragh fra Danske Arkitektvirksomheder.

Vi har løbende undersøgt, i hvor høj grad arkitektvirksomheder er og har været påvirket af coronakrisen. Generelt oplever samtlige medlemsvirksomheder en tilgang af opgaver i juni, som ikke fandtes i april, og undersøgelsen viser, at det fortsat er enkeltmandsvirksomhederne, der er hårdest ramt.

Hjemmearbejde og mindre sygefravær

Corona-krisen har ikke kun påvirket økonomien og mængden af projekter, også arbejdsgange hos virksomhederne er blevet påvirket. Som hos mange andre brancher og virksomheder har den stået på hjemmearbejde i især de første måneder af pandemien.

Vores seneste undersøgelse fra starten af juni viser bl.a., at sygefraværet er faldet, og at hver femte medlemsvirksomhed forventer, at hjemmearbejde i fremtiden vil udgøre 5-20 % af arbejdstiden, altså op til én dag om ugen pr. medarbejder. Det mindre sygefravær kan man håbe på at kunne fastholde gennem fortsat god (hånd)hygiejne, passende afstand og hjemmearbejde i fremtiden.

"Jeg tror, at man på bagsiden af corona bliver bedre til at planlægge møder og overveje, hvilke møder der er mindst ligeså effektive online som de fysiske." Lars Emil Kragh, chef for forretningsudvikling, Danske Arkitektvirksomheder

Men hvad betyder digitale værktøjer, kortere (online)møder for aktiviteten, produktiviteten og ikke mindst den daglige gang i virksomhederne

Hjemmearbejde vil have en positiv påvirkning på medarbejdernes stressniveau og mentale overskud, som i store åbne kontorfællesskaber er under ekstra pres. Derudover kan man også håbe på, at der som følge af mere hjemmearbejde og 'arbejdsro', sker færre fejl undervejs i processer og projekter - en effekt der kan påvirke sagsfaktoren positivt. Sådan lyder det fra Lars Emil, forretningsudviklingschef i Danske Arkitektvirksomheder, som uddyber: "Jeg tror, at man på bagsiden af corona bliver bedre til at planlægge fysiske møder, og overveje hvilke møder der er mindst ligeså effektive online som de fysiske."

Herunder kan du se udviklingen fra april og juni ift. ændringer i virksomhedernes daglige drift som følge af coronakrisen.

Diagram over daglig drift
HVORDAN HAR CORONAKRISEN PÅVIRKET VIRKSOMHEDENS DAGLIGE DRIFT?

Hvad bringer fremtiden?

Når arkitektvirksomhederne kigger ud i fremtiden, er usikkerheden for omsætning i 3. og 4. kvartal fortsat høj. Sammenlignet med undersøgelsen fra april måned, er det især enkeltmandsvirksomhederne, som forventer færre opgaver i den nære fremtid.

Flere af vores medlemmer forventer heldigvis en uændret eller ovenikøbet stigende omsætning i halen på corona-krisen, og undersøgelsen fra juni måned viser, at hver tredje virksomhed forventer uændret omsætning i tredje kvartal, mens lige under hver femte derimod forventer flere opgaver.

"Den største bekymring vores medlemmer har, er den samme som under finanskrisen: Usikkerhed om tredje og fjerde kvartal. Det er egentlig ikke særligt pga. corona, men krisen har helt sikkert forstærket denne usikkerhed," Lars Emil Kragh, chef for forretningsudvikling, Danske Arkitektvirksomheder

Den seneste survey fra juni viser også, at der så småt er ved at komme gang i hjulene igen, og flere oplever, at tingene er ved at være normale. Lige under 20 % forventer en stigende omsætning i årets tredje kvartal, mens 30 % forventer en uændret omsætning. Ikke helt overraskende svarer 16 % af virksomhederne omkring deres omsætning for 2020, at det er "umuligt at forudsige", fordi året som følge af corona-krisen er et mere usikkert år end sædvanligvis.

Som konsekvens af corona-krisen og den ekstra usikre fremtid, vil det ifølge Lars Emil Krag, betyde en større opmærksomhed hos virksomhederne, når det kommer til projektmappen og bemanding, for at kunne ruste sig til fremtiden.

Diagram over forventninger til 3. kvartal
HVAD FORVENTER DU AF OPGAVER I 3. KVARTAL 2020?

Undersøgelsen er sendt ud til samtlige 650 medlemsvirksomheder, og resultaterne er fra 142 besvarelser. Er du interesseret i undersøgelsens samlede resultater, kan du finde hele undersøgelsen herunder.

Medlemsundersøgelse - corona i april og juni