Billede af Sundhedscenter København af NORD Architects
Sundhedscenter for Kræftramte af NORD Architects.

EFTERLYSNING: Sundhedscases

Dato 27.01.20 |
Af:
Tine Weisshappel Holmboe

Foto: Adam Mørk

Vi udskriver et "open call for cases" til vores eksempelsamling indenfor temaet "Sundhed" - dvs. hospitaler, plejehjem, sundhedscentre, sygehuse, terapihaver, plejecentre m.m., hvis designløsning har en dokumenteret positiv effekt på brugere og beboeres sundhed og trivsel.

Kender du vores Eksempelsamling? Den består af 88 projekter designet af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder - projekter, som på den ene eller anden måde dokumenterer social, miljømæssig og/eller økonomisk værdiskabelse for bygherren, brugeren og/eller samfundet.

Hvis din virksomhed ikke allerede har et projekt med i Eksempelsamlingen, kan I få det nu! Vi udskriver nemlig hermed et "open call for cases" inden for sundhed. Sundhedseksempler er nemlig lidt underrepræsenteret i vores samling - og det burde ikke være sådan, da man inden for sundhed længe har arbejdet med evidens-baseret design på eksempelvis sygehuse, plejecentre og sundhedscentre.

Evidens-baseret design

Evidens-baseret design - altså det at designe ud fra videnskabelige resultater for at opnå de bedst mulige, dokumentérbare resultater - er dybt forankret inden for sundhed.

Mange mener, at Roger Ulrichs artikel "View Through a Window May Influence Recovery from Surgery” fra 1984 var startskuddet. Ulrich undersøgte på et hospital i en forstad til Philadelphia mellem 1972-1981, hvordan patienter kom sig efter en galdeblæreoperation. To patientgrupper blev anbragt en smule forskelligt og fulgt nøje - den ene gruppe havde udsigt gennem et vindue til natur, mens den anden havde udsigt til en mur.

Forskellen på de to grupper var markant - den heldige gruppe med udsigt til natur kom sig hurtigere, havde kortere ophold på hospitalet efter operationen, færre negative kommentarer i sygeplejerskernes noter samt tog mindre stærk smertestillende medicin end gruppen, som kiggede ud på en mur.

Artiklen sendte chokbølger ud i sundhedsvæsenet i USA, ja i hele verden - tænk, hvad der kunne spares for patienten, for hospitalet, for samfundet. Både på sociale, miljømæssige samt økonomiske parametre. Den dag idag bliver forsøget bag artiklen samt mange andre lignende forsøg brugt af arkitekter som inspiration til at designe evidens-baseret - til glæde for alle.

Send de gode eksempler til os

Vi ved, at I sikkert gør meget af det allerede. Derfor vil vi hjertens gerne hjælpe med at udbrede det gode budskab - det kræver bare, at I sender jeres veldokumenterede projekt ind til os - så skal vi nok klare resten! Vi bruger nemlig løbende projekterne i vores Eksempelsamling til temahæfter, film, til Lene Espersens præsentationer, i nyhedsbrevet, til internationale delegationer m.m. Og selvfølgelig på de sociale medier.

I løbet af foråret får vi tilmed oversat vores Eksempelsamling på hjemmesiden til engelsk, og fortællingerne kommer dermed til at blive tilgængelige for langt flere.

Og det er da en god anledning til at få sendt de gode eksempler afsted! Så skynd jer at downloade caseskabelonen herunder, som guider jer til at skrive en veldokumenteret case. Og ring eller skriv endelig, hvis I har spørgsmål - vi hjælper gerne!

Skabelon til case