Piktogram hus

Medlemstilbud: Sparring om brandrådgivning

Dato 06.05.20 |
Af:
Tine Weisshappel Holmboe

Har du styr på brandrådgivning? Kommunen klarer den ikke længere, så nu er det dig der skal sørge for enten at have en certificeret medarbejder med de nødvendige kompetencer "in house" eller at købe dem "ude i byen". Vi har brug for din erfaring med den nye ordning - og inviterer til sparringsmøde om personcertificering af brandrådgivere.

De nye krav vedrørende brandrådgivning er flyttet fra kommunerne til rådgiverne. Det betyder helt konkret, at brandrådgivningen (dvs. at et projekt lever op til alle brandkrav – flugtveje, materialer, osv.) er fjernet fra kommunen og lagt over på rådgiveren. 
 
Måske er I allerede godt i gang? Eller er I stadig lidt i tvivl om, hvem eller hvordan man griber det an? Uanset hvad, er der her et oplagt forretningsområde, som flere arkitektvirksomheder bør interessere sig for.

Sparringsmøde på vej!

Det er vores opfattelse, at der er brug for mere videndeling på området, og vi inviterer derfor til online-sparringsmøde, hvor medlemmer kan videndele og f.eks. blive klogere på, hvordan det fungerer i praksis, at projekterne skal igennem en certificeret brandrådgiver i forhold til, at kommunen løftede den del tidligere. Kort sagt: Kom og fortæl os og hinanden, hvordan det går.
 
Vi har en tæt og god dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), som løbende følger op på, hvordan den nye ordning fungerer i praksis. Alle er interesserede i at få denne nye ordning til at fungere, og derfor er jeres input vigtig.
 
Tid og sted for mødet annonceres på et senere tidspunkt. Men vi hører allerede gerne nu fra de af jer, der har erfaring med at bruge certificerede brandrådgivere m.m. Skriv til Ulla Michael på um@danskeark.dk, hvis du er interesseret i at dele din viden med os og andre medlemmer.