piktogram

Høring: Nyt bæredygtighedstillæg til "Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018"

Dato 22.06.22 |
Af:
Preben Dahl

Få indflydelse på det nye tillæg om bæredygtighed til "Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab," og send dine eventuelle kommentarer til os senest fredag den 19. august.

Danske Arkitektvirksomheder, FRI og Bygherreforeningen har med støtte fra Realdania igangsat udarbejdelsen af et tillæg til Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 - YBL 18. Tillægget skal hjælpe parterne med at indkøbe bæredygtighedsydelser. Tillægget er nu så vidt, at organisationerne sender udkastet i høring.
 
Danske Arkitektvirksomheder, FRI og Bygherreforeningen afgiver - som afsendere af tillægget - ikke selv høringssvar.

Benyt muligheden for at komme med dine kommentarer til tillægget. Skriv dine eventuelle kommentarer ind i høringsskemaet, som du finder nederst på siden. Høringsfristen udløber fredag den 19. august kl. 12.

Dine kommentarer kan sendes på mail til Danske Arkitektvirksomheder til Ulla Michael på e-mail: um@danskeark.dk.
 
Hent følgende høringsdokumenter herunder:

  • Høringsbrev
  • Udkastet til Tillæg til YBL 18 om bæredygtighed
  • Ydelsesskemaer
  • Høringsskema
Høringsbrev
Udkast til tillæg til YBL 18 om bæredygtighed
Ydelsesskemaer
Høringsskema