Illustration med palme

Overførsel af ferie inden årsskiftet

Dato 30.11.21 |
Af:
Maria Kiersgaard Frisch

Hvis jeres medarbejdere ikke når at holde al sin ferie inden årets udløb, kan I indgå en aftale om at overføre ferien til næste ferieafholdelsesperiode. Dansk Industri har i samarbejde med FAOD, KF, TL og JA opdateret skabelonen, som medlemsvirksomhederne kan bruge, når de indgår aftaler om ferieoverførsel med deres medarbejdere. Skabelonen findes både på dansk og engelsk.

Ferie ud over fire uger

I Danmark har alle medarbejdere ret til fem ugers betalt ferie efter ferieloven. Af disse fem ferieuger skal medarbejderne holde fire ugers ferie hvert år. Disse fire uger kan som udgangspunkt hverken overføres eller udbetales.

Hvis der er ferie i overskud, der ligger ud over de fire uger ved ferieafholdelsesperiodens afslutning den 31. december, skal disse dage enten udbetales eller aftales overført.

Ifølge arkitektoverenskomsterne kan der maksimalt overføres 10 feriedage fra én ferieafholdelsesperiode til en anden. Dette bliver først relevant, når medarbejderen har fået overført ferie flere gange.

Udbetaling eller aftalt overførsel

Fristen for at indgå en aftale om overførsel af ikke-afholdt ferie ud over fire uger er den 31. december 2021.

Hvis arbejdsgiver og medarbejder ikke har indgået en aftale om overførsel, skal ikke-afholdt ferie ud over fire uger udbetales til medarbejderen. Udbetaling skal ske senest den 31. marts 2022.

Overførsel af ferie i andre tilfælde

Vær opmærksom på, at hvis medarbejderen er forhindret i at holde ferie på grund af sygdom eller barsel, skal ferie (op til fire uger) overføres. Denne overførsel kræver altså ikke aftale. Ferie ud over de fire uger kan enten udbetales eller overføres til den nye ferieafholdelsesperiode efter ovennævnte almindelige regler.

Arbejdsgivers underretningspligt for medarbejdere med feriegodtgørelse

I det tilfælde at der er tale om medarbejdere, som ikke får løn under ferie, men som i stedet får feriegodtgørelse (typisk timelønnede uden for overenskomst), skal arbejdsgiveren skriftligt underrette FerieKonto/Feriepengeinfo om, at ferien er overført senest den 31. december 2021. Find selvbetjeningsløsningen til brug for underretning om overførsel her.

Læs meget mere om ferie på Dansk Industris hjemmeside her og find skabelonen til aftaler om ferieoverførsel her.