Mediation – effektiv og konstruktiv konfliktløsning

Dato 24.08.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Mediationsinstituttet har sammen med en række organisationer iværksat projektet ”Solstrålehistorier”, der skal udbrede kendskabet til mediation som en effektiv, tids- og omkostningsbesparende konfliktløsningsmetode.

Som en del af projektet tilbydes gratis hjælp til mediation i byggesager, der af den ene eller anden grund er gået i hårdknude. I sagerne får parterne mulighed for, at der gratis stilles en neutral og upartisk mediator til rådighed. Projektet skal skabe yderligere grundlag for forandring og forankring i byggebranchen og erhvervslivet.

Mediation er den hurtige og effektive måde at løse konflikter på uden retssag eller voldgift. Konflikten løses ved dialog, som parterne har indflydelse på under hele forløbet. Målet er at nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse med.

Hvis tvisten handler om en forsikringsbegivenhed, er det vigtigt at involvere ens forsikringsselskab i mediationen.

Solstrålehistorier skal udbrede kendskab til mediation

Projekt "Solstrålehistorier" består af 20 gennemførte mediationer i egnede erhvervs- eller byggesager og har til formål at få byggeriets- og erhvervslivets parter til at få øjnene op for værdien af mediation som konfliktløsningsmetode i stedet for retssager og voldgift.

”Rets- og voldgiftssager tager ofte flere år, koster dyrt på bundlinjen og slider på samarbejdsrelationerne. Det duer jo slet ikke i en branche, hvor man i den grad er afhængige af at kunne samarbejde” siger Thomas Samsø Bloch der er adm. direktør for Mediationsinstituttet, der skal gennemføre mediationerne.

"Vi tænkte: Skal vi køre sagen gennem voldgift og være færdige om et par år, eller er det nu, vi skal prøve det der mediation," Head of Legal Anne Mette Balle, COBE

Er det ikke nu, vi skal prøve det der mediation?

Én af de virksomheder der allerede har afprøvet metoden, er arkitektvirksomheden COBE. I Weekendavisen den 14. august 2020 fortæller Head of Legal Anne Mette Balle fra COBE sammen med Thue Bay Jørsel fra Københavns Kommune om deres erfaring med mediation i en konflikt i et offentligt byggeprojekt. De står nu hver med et forlig i hånden. 

"Vi tænkte: Skal vi køre sagen gennem voldgift og være færdige om et par år, eller er det nu, vi skal prøve det der mediation," siger Anne Mette Balle til Weekendavisen.

Parterne er tilfredse med udfaldet, selvom begge har måttet give lidt og tage lidt. "Men hellere det end at vente flere år og måske slet ikke få noget som helst," siger Anne Mette Balle fra Cobe. Også bygherren er positiv og hæfter sig især ved den gode tone, som har præget mediationen: "Den her sag har vi skændtes om i flere år, tingene gik i hårdknude. Og nu har vi så fundet en løsning på en dag. Det er et sindssygt godt spørgsmål, hvorfor vi ikke tidligere opsøgte mediation," siger Thue Bay Jørsel.

Læs hele artiklen "Mediationsterapi" fra Weekendavisen

Deltag i projektet

Danske Arkitektvirksomheders medlemmer har mulighed for at deltage med byggesager, hvor der er opstået uenigheder og konflikter. Det er Mediationsinstituttet der vurderer ansøgninger fra virksomhederne og udpeger neutrale og upartiske mediatorer til egnede sager.

  • Projektet dækker alle udgifter til mediationen herunder honoraret til mediator, men ikke parternes egne omkostninger fx til advokat.
  • Projektet er støttet af Dreyers Fond, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.
  • Kontakt adm. direktør Thomas Samsø Bloch eller projektkoordinator Patricia De Moor på telefon: 39 39 00 66 eller send en mail til kontakt@mediationsinstituttet.dk for at høre nærmere om mulighederne for at deltage i projektet.

Læs mere om projektet