Foto: Vilhemsro Skole
Vilhelmsro Skole er designet af RUBOW arkitekter. Projektet er en del af Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling "Arkitektur med merværdi".

RUBOW arkitekter finder potentialet i udfordringerne

Opdateret 26.04.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: RUBOW arkitekter

Gennem 30 år har RUBOW arkitekter arbejdet med offentlige bygherrer på Sjælland. Arkitektvirksomheden er ikke bange for at bryde med konkurrenceprogrammerne, og fusionen med Aarhus tegnestuen Regnbuen-Kontur Arkitekter betyder, at virksomheden nu er klar til at bygge videre i Jylland.

RUBOW arkitekter har gennem flere årtier oparbejdet en bred portefølje inden for velfærdsbyggeri. Skoler, plejeboliger, sundhedsbyggeri og almene boliger er blot en del af de projekter, som virksomheden har haft fingrene i. Alle har de den offentlige bygherre tilfælles. Og det er en eftertragtet bygherre.  

“Der er kommet mere konkurrence i forbindelse med de offentlige byggerier efter finanskrisen. Men det er også tydeligt at se, at der er kommet mere arkitektur ind i det offentlige rum og flere kompetencer, fordi konkurrencen er hård,” siger kreativ direktør i RUBOW arkitekter Susanne Hansen.

Første spadestik er netop taget til Sct. Hans Retspsykiatri i Roskilde, ligesom virksomheden også er i gang med projekter som Sct. Joseph - der er en konvertering af en bevaringsværdig kirke og kloster til et moderne demenskvarter med kulturhus, seniorbofællesskab samt et nyt plejecenter. 

“Vi skal gøre os rigtig umage for at blive i konkurrencen om offentligt byggeri, men vi bliver ved, fordi det er dét, vi kan. Velfærdsbyggeri er grundstammen i vores virksomhed. Vi arbejder med projekter, der har en meget fastlagt økonomisk ramme, og vores styrke er, at vi kan finde den rigtige vinkel og se potentialet i projektet, så opgaven bliver løftet op på et højt niveau uagtet den sparsomme økonomi,” siger Susanne Hansen. 

Den gode løsning kan godt ligge uden for program

Når man som RUBOW arkitekter arbejder med offentlige bygherrer bliver konkurrencer også en stor del af virksomhedens arbejde. Bygherrer har ofte klare ambitioner og ønsker, men RUBOW arkitekter er ikke bange for at bryde med konkurrencens program, hvis det er giver et bedre projekt.

“Et eksempel er den nye Vilhelmsro Skole i Fredensborg. I konkurrenceprogrammet blev der efterspurgt store sammenhængende rum, der skulle kunne bruges til det mange ting. Her brød vi med programmet, fordi byggegrunden havde en formidabel naturværdi, så vi tegnede en meget mere opsplittet skole, der flettede sig sammen med naturen. Det var dét særlige potentiale på stedet som gav inspiration til at løse opgaven på en anden måde. Det er selvfølgelig at tage en chance. Nogle gange vinder vi ved at tage en chance, andre gange ikke. Her vandt vi, og brugerne har fået en helt særlig’ skole i skoven’.” siger Susanne Hansen. 

"At arbejde med en bestemt form giver ikke mening, fordi der i vores projekter er tale om meget forskellige programmer og brugere. Men i hver opgave ligger et særligt potentiale, og det er det vi skal forløse,” Susanne Hansen, kreativ direktør hos RUBOW arkitekter 

Et andet eksempel er Christianshavns Skole, hvor der netop har været rejsegilde. Her ønskede brugerne sig allermest en helt ny skole på et nyt sted med god plads. Men opgaven var at forbedre og udvide de eksisterende rammer.  I den proces fandt RUBOW arkitekter i stedet en enorm rigdom i de historiske lag i skolen og omgivelserne, som i den ombyggede skole har inspireret til nye rum og læringspotentialer.

“Vi er altid bundet op på stramme forudsætninger. Udfordringen med offentlige byggerier er særligt økonomien og samarbejdet med mange interessenter. Hvis vi kan løfte et projekt med kvaliteter, så alle føler ejerskab til det, er det meget nemmere at nå i mål med et godt resultat. Vores arkitektur skal skabe stedspecifikke og helstøbte løsninger, og jeg mener at et RUBOW projekt netop kan genkendes ved sin grundighed i forhold til at skabe balance og hensyn til alle parametre i et byggeri. At arbejde med en bestemt form giver ikke mening, fordi der i vores projekter er tale om meget forskellige programmer og brugere. Men i hver opgave ligger et særligt potentiale, og det er det vi skal forløse,” siger Susanne Hansen. 

Stærkere med udvidelse i Jylland

RUBOW arkitekter har igennem de seneste år fået flere opgaver i Jylland - og det i samarbejde med Regnbuen-Kontur Arkitekter. Derfor er det en naturlig udvikling, at de to virksomheder gennem en fusion er blevet til én. 

Og med et nyt kontor med 11 medarbejdere i Aarhus, så er RUBOW arkitekter godt på vej til at udvide deres portefølje i Jylland. 

“Det styrker os, at vi nu er én tegnestue. Regnbuen-Kontur Arkitekter var et helt naturligt valg, fordi vi arbejder med de samme segmenter og har arbejdet sammen i mange år. Vi er i en situation, hvor det er vigtigt, at vi har de rigtige kompetencer i virksomheden, og for bygherrerne er det vigtigt, at vi som arkitektvirksomhed er tæt på dem i tillidsbaserede samarbejder. Derfor er det en klar styrke, at vi nu har åbnet kontor i Aarhus,” siger Susanne Hansen.