Illustration: Danske Arkitektvirksomheders nye strategi 2018-2022
Ny strategi for brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder sætter kursen de næste fire år.

Ny strategi: Vi skal løfte i fællesskab

Opdateret 18.04.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Danske Arkitektvirksomheders nye strategi: “Vi bygger bedre liv – Strategi 2018-2022” sætter fokus på tre områder, der tilsammen skal være grundlaget for organisationens fremtidige indsatser. Men hvis vi skal i mål, så kræver det, at både Danske Arkitektvirksomheder og vores medlemmer gør en indsats. 

En stærk arkitektbranche er til gavn for samfundet, bygherrerne og brugerne. Vores nye strategi for Danske Arkitektvirksomheder 2018-2022 sætter den retning, som fremover skal styrke vores medlemmers position på markedet og dermed virksomhedernes egen indtjening - og derigennem også Danske Arkitektvirksomheder.

“Hvis vi skal stå stærkt som branche og sikre vores plads i en værdikæde, der er i opbrud, så skal vi stå sammen som branche. Det kræver en indsats fra os, men også vores medlemmer, da det er dem bygherrerne møder i det daglige og som producerer de gode eksempler på arkitektur, der skaber værdi,” siger direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen. 

Tre områder skal styrke branchen

Danske Arkitektvirksomheders vision er at fremme og understøtte medlemmernes mulighed for faglig og forretningsmæssig udvikling, så danske arkitekter kan skabe social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig arkitektur på højt niveau både i Danmark og i udlandet. Vores nye fire-årige strategi bygger på tre kerneområder, som kan hjælpe os og vores medlemmer i mål: 

  • Synlig værdi: Vi skal fortsat dokumentere arkitekternes værdiskabelse. Både blandt medlemmerne og de eksterne interessenter er der enighed om, at god arkitektur er gavnligt for den langsigtede samfundsøkonomi. Udfordringen består i at få dokumenteret værdiskabelsen, både på kort og lang sigt, og at finde målbare parametre som såvel bygherrer, brugere og øvrige rådgivere er enige om.  
  • Stærk forretning: Der er et behov for øget forretningsforståelse. Den kreative faglighed er til enhver tid afgørende for vores værdiskabelse, men vi skal være bedre til at udnytte den kommercielt. Der er derfor behov for at tænke i nye forretningsmodeller, hvor arkitektvirksomhederne får bedre betaling for de indledende faser eller i forhold til den værdi ideerne skaber.  
  • Alliancer: Der er brug for alliancer. Arkitektbranchen er en lille aktør og uden tætte samarbejder og netværk kan vi, hverken som branche eller som enkeltvirksomheder, få vores mål og ideer gennemført. Med denne erkendelse er der kommet en større åbenhed i forhold til nødvendigheden af øget samarbejde, netværk og tværfaglighed i hele byggebranchen. 

"Hvis vi skal stå stærkt som branche og sikre vores plads i en værdikæde, der er i opbrud, så skal vi stå sammen som branche. Det kræver en indsats fra os, men også vores medlemmer." Direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen

Netop disse tre områder er vigtige for at udvikle og styrke arkitektbranchen. 

“Disse tre områder illustrerer både en af arkitekternes største styrker, men også vores udfordringer. Jeg tror, at vi som branche kan komme rigtigt langt, hvis vi er i stand til at udnytte vores styrker bedre og vende udfordringerne til vores fordel ved at, blive stærkere til at dokumentere vores værdi, så kunden har tillid og er tilfreds med vores rådgivning” siger Lene Espersen. 

Danske Arkitektvirksomheders arbejde skal afspejle strategien, men de strategiske indsatser og mål er også tænkt som en inspiration for alle medlemsvirksomheder. De strategiske indsatsområder Synlig værdi, Stærk forretning og Alliancer er vigtige pejlemærker for de enkelte arkitektvirksomheder, når der skal der lægges strategi for den fremtidige udvikling af virksomheden. Og ifølge Lene Espersen kræver det en indsats fra virksomhederne.

“Ligesom vi hos Danske Arkitektvirksomheder skal arbejde med tiltag, der styrker de tre områder: Synlig værdi, alliancer og stærk forretning, så skal arkitektvirksomhederne gøre det samme. Vi kan arbejde med overordnede tiltag som fx vores eksempelsamling, men hvis virksomhederne ikke selv indsamler den data, der er nødvendig for at dokumentere det gode eksempel, så har vi ikke noget at vise frem,” siger Lene Espersen.

Læs hele vores strategi herunder.

Vi bygger bedre liv – Strategi 2018-2022