Illustration lca-byg

Støtte til LCA-Byg trækkes - ny finansiering forventes

Dato 07.07.23 |
Af:
Karen Sejr

Social- og Boligstyrelsen har d. 1. juli trukket støtten til LCAbyg23, da den har vist sig at være i strid med reglerne for statsstøtte. Dermed forsvinder det økonomiske grundlag for LCAbyg23, samt driften af fremtidige versioner som understøtter kommende klimakrav. Build - Aalborg Universitet er i dialog om ny finansiering, og Danske Arkitektvirksomheder arbejder tæt sammen med Build m.v. for at tilgodese vores medlemmers interesser i det videre arbejde.

Siden 2014 har forskellige aktører bidraget til udviklingen af LCAbyg, og med Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri bestilte Social- og Boligstyrelsen et gratis værktøj, som skulle gøre det lettere for branchen at efterleve klimakravene i bygningsreglementet. Det blev til LCAbyg23, som samtidig gav Danmark førertrøjen for klimaberegninger i byggeriet. Værktøjet er blevet det foretrukning redskab til brug for beregning af klimaaftryk for byggerier.

Styrelsen blev tidligere på året opmærksom på at støtten til LCAbyg muligvis var i strid med reglerne for statsstøtte, hvorfor styrelsen har være nødsaget til at trække støtten fra juli i år. Som opfølgning ønsker styrelsen i samarbejde med BUILD at starte et projekt til august, som skal munde ud i en metodebeskrivelse for LCA-beregninger. Metodebeskrivelsen skal være med til at fremme transparens og ensartethed i LCA-beregninger generelt.

BUILD ønsker forsat at tilbyde et gratis, og forskningsbaseret værktøj, som både små og store virksomheder frit kan benytte eller bygge egne IT-løsninger ovenpå. BUILD søger derfor nye finansieringsmuligheder til LCAbyg og udvikling af versioner, som understøtter de kommende klimakrav i 2025 og 2027.

Danske Arkitektvirksomheder arbejder tæt sammen med Build m.v. for at tilgodese vores medlemmers interesser i det videre arbejde. Vi forventer at få afklaring på en finansieringsmodel for LCAbyg23 i løbet af sensommeren 2023.

Vi vil samtidig også gøre opmærksom på, at LCAbyg23 findes, er tilgængeligt og fortsat kan anvendes.