Foto fra Nordre Fælled af Out of Office Architecture
I den nye publikation - der både findes på dansk og engelsk - er der masser af gode eksempler på danske landskabsprojekter, der bidrager til den grønne omstilling. Her er det Nordre Fælled af ORCA/Out of Office Architecture.

Eksempler på cirkularitet i landskabsarkitekturen

Dato 30.03.22 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Mikkel Eye

Danske Landskabsarkitekter har udgivet en opdateret version af eksempelsamling "Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen" der indeholder en række nye eksempler på, hvordan landskabsarkitekter via cirkulært design bidrager til den grønne omstilling. For at udbrede kendskabet til danske landskabsarkitekters anvendelse af cirkularitet udenfor landets grænser, udkommer publikationen nu også i en engelsksproget udgave.

Den opdaterede udgave af ’Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen’ indeholder fire nye eksempel-­projekter: ’Køge Nord’ af Schønherr, ’Tuborg Strandeng’ af Julie Kierkegaard, ’Nordre Fælled’ af ORCA og ’Hempel Kollegiet’ af JJW Arkitekter. For at imødekomme den store internationale interesse der var for førsteudgaven, udkommer den nye version også på engelsk.

"Landskabsarkitekturen kan gøres endnu mere miljøvenlig og ressourcebevidst ved at indarbejde principperne for cirkulær økonomi."

Udgivelsen tager afsæt i, at landskabsarkitekturen som udgangspunkt er grøn. Men også at landskabsarkitekturen kan gøres endnu mere miljøvenlig og ressourcebevidst ved at indarbejde principperne for cirkulær økonomi.

’Cirkulær Økonomi i landskabsarkitekturen’ er skrevet af Jakob Sandell Sørensen, MDL og associeret partner hos Schønherr, Jan Støvring, MDL og seniorforskningskonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Torben Møbjerg, MDL og partner, COO hos LYTT og Martin Hedevang Andersen, MDL, formand Danske Landskabsarkitekter og indehaver af ORCA.

Udgivelsen er gratis og ligger som online-publikation.

Læs den danske udgave her

Læs den engelske udgave her