Praktikanter og indrejserestriktioner

Dato 03.02.21 |
Af:
Maria Kiersgaard Frisch

De danske indrejserestriktioner betyder, at medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder, skal være særlig opmærksomme i forhold til ansættelse af praktikanter/interne uden for Danmark. Ansættelseskontrakten med praktikanten skal kunne bruges som dokumentation for arbejde ved grænserne.

Som bekendt har regeringen indført en række restriktioner, som begrænser adgangen til at rejse ind over landegrænserne til Danmark. Indrejserestriktionerne udløber efter de seneste udmeldinger foreløbigt søndag den 28. februar 2021.
 
Indrejserestriktionerne medfører, at det kun er personer med et anerkendelsesværdigt formål, som vil kunne rejse ind over de danske grænser. Det er f.eks. et anerkendelsesværdigt formål, at man skal arbejde i Danmark. De anerkendelsesværdige formål for indrejse er oplistet på coronasmitte.dk, og her fremgår det f.eks. også, at frivilligt arbejde ikke er udtryk for et anerkendelsesværdigt formål.

Det er Rigspolitiet, der står for grænsekontrollen, og når de vurderer, om en person har et arbejde, der berettiger vedkommende til at rejse ind i landet, har de oplyst, at de lægger vægt på, om vedkommende har en kontrakt om arbejde, og om vedkommende får løn for sit arbejde.

Kravene til praktikantkontrakten

Et praktikforhold er imidlertid ikke et klassisk ansættelsesforhold, og derfor er det væsentligt, at I sikrer jer, at kontrakten med praktikanten tager højde for den særlige praktikkonstruktion, samtidig med at det sikres, at kontrakten godtages som dokumentation for arbejde ved grænserne.

For så vidt angår aflønningen har Rigspolitiet oplyst, at så længe der betales løn for et arbejde, betragtes det som en ansættelse, som giver ret til at krydse grænsen. Rigspolitiet har dog ikke tilkendegivet noget om, hvor høj lønnen skal være. Spørgsmålet om, hvorvidt der stilles krav om et vist aflønningsniveau er derfor endnu uafklaret. Vi vender tilbage, hvis der kommer afklaring på dette punkt.

Det bør under alle omstændigheder tydeligt fremgå af kontrakten, at der er tale om løn. Rigspolitiet har oplyst, at en erkendtlighed og et beløb til dækning af kost og logi ikke er udtryk for løn. Det er dog naturligvis stadig muligt at give en erkendtlighed og/eller et beløb til dækning af kost og logi ved siden af lønnen.

Med forbehold for, at det i sidste ende er Rigspolitiets grænsekontrol, der vurderer, om betingelserne for indrejse er opfyldt, kan følgende rettesnore for praktikantkontrakter oplistes:

  • Kald eventuelt kontrakten ”Contract of Work”, ”Paid Internship” e.l., som indikerer, at der er tale om et arbejdsforhold, uden at det samtidig indikeres, at der er tale om en regulær ansættelse.
  • Angiv lønnen i kontrakten. Hvis der også gives en erkendtlighed og/eller et beløb til dækning af kost og logi, skal disse holdes klart adskilt fra lønnen.
  • Sikr, at kontrakten afspejler, at der er tale om et praktikforhold – anfør tidsbegrænsning og at kontrakten ikke er omfattet af ansættelsesretlig lovgivning, herunder f.eks. funktionærloven m.v.

Særlige regler for praktikanter fra tredjelande

Vær opmærksom på, at ovenstående bestemmelser suppleres af de almindelige krav om opholds- og arbejdstilladelse, hvis der er tale om praktikanter, der kommer fra tredjelande (lande uden for EU/EØS, herunder også Storbritannien). Det bemærkes i den forbindelse, at de særlige ansøgningsskemaer for opholdstilladelser for praktikanter (PR1 mv.) netop er sat ud af kraft ved bekendtgørelse af 3. februar 2021, og at verserende ansøgninger på baggrund af disse blanketter vil blive afvist af myndighederne i perioden 3. februar til 1. marts 2021. Dette påvirker ikke ansøgninger, som allerede er godkendt af myndighederne. Personer, som allerede har fået godkendt ophold på baggrund af disse ansøgningsskemaer, vil således ikke være afskåret fra indrejse.
 
For borgere fra Sydafrika og Storbritannien (som jo efter årsskiftet er blevet et tredjeland), er der fuldstændigt lukket for indrejse pga. den særlige mutation i coronavirus fra disse lande.
 
Det er desuden kun den person, som har arbejde, der kan rejse ind over grænsen. Vedkommendes ægtefælle eller øvrige familie kan ikke komme med over grænsen, med mindre der er etableret bopæl i Danmark, hvilket formentlig ikke vil være tilfældet. Dette gælder både for praktikanter fra EU/EØS og tredjelande.

Arbejde hjemmefra frem til indrejse?

Hvis ikke I ønsker at tilbyde lønnet praktik og i stedet anmoder praktikanten om at arbejde hjemmefra frem til, at indrejse igen er mulig, skal I være opmærksomme, at dette kan have skattemæssige konsekvenser for jeres virksomhed.

I givet fald anbefales det, at I kontakter jeres revisor, som vil kunne bistå med en nærmere vurdering af konsekvenserne af hjemmearbejdet, herunder risikoen for etablering af fast driftssted i udlandet, skattepligt m.v.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at sende en mail ind til Dansk Industri på e-mail: arkitekt@di.dk.

Hvis I har spørgsmål til skattemæssige forhold omkring aflønning m.v., skal I kontakte jeres revisor.