Foto af Katja Viltoft

Bestyrelsesformand: Krisen har vist arkitekternes store styrke og robusthed

Dato 06.01.21 |
Af:
Katja Viltoft

Foto: Abdelah Ihadian

Danske Arkitektvirksomheders bestyrelsesformand Katja Viltoft ønsker godt nytår og opfordrer til digitale selvstudier på hjemmekontorerne i hendes nytårshilsen. Hun udtrykker desuden stor glæde over de arkitektvirksomheder, der formår at åbne omverdenens øjne for de danske arkitekters fokus på brugeren og det omgivne samfund.

2021 er startet!

Og selvom året starter med endnu mere nedlukning, vil jeg tillade mig at være optimistisk på arkitektbranchen og byggeriets vegne.

Et år med corona har vist en helt utrolig agilitet i vores branche. Styrken og sammenholdet i de enkelte virksomheder, den hurtige omstilling til nye måder at arbejde på og vores dygtige kolleger og medarbejdere, som har vist en meget stor ansvarstagen overfor løsningen af opgaverne. De allerfleste af arkitektvirksomhederne er efter et par svære måneder kommet godt igennem. Krisen har vist den store styrke og robusthed som arkitektvirksomhederne gemmer på.
 
Den styrke og omstillingsparthed skal vi bruge i året, der kommer. Dels til at overkomme den sidste runde corona. Men allermest i forhold til at få omstillet branchen til bæredygtige arbejdsmetoder og materialer, nye samarbejdsmodeller og internationale muligheder.

"Nu skal vi selv over hele linjen kunne følge op med den nødvendige viden og nye bæredygtige ydelser." Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder og partner hos JJW Arkitekter

Arbejdet i klimapartnerskaberne har vist, at der i byggeriet er et stort potentiale for et meget mere bæredygtigt byggeri, bl.a. ved meget større fokus på genbrug af det eksisterende byggeri, via renovering, transformation og genanvendelse. FN's Verdensmål, DGNB og Frivillig Bæredygtighedsklasse er blevet normalen og LCA og LCC en naturlig del af rådgiverlingo. Arkitektvirksomhederne har på mange af de her områder været frontløbere og har skubbet på udviklingen. Nu skal vi selv over hele linjen kunne følge op med den nødvendige viden og nye bæredygtige ydelser. Så måske er det tid til digitale selvstudier på hjemmekontorerne, nu mens vi alligevel venter på, at verden åbner!
 
Også omkring samarbejde og organisering sker der hele tiden noget, både i byggeriet og i arkitektbranchen. Opkøb, fusioner, nye udbudsformer, samarbejdsmodeller og regelsæt. Alle tiltag, der fra de forskellige parters side, er forsøg på at gøre processerne og samarbejdet mere smidigt og effektivt i hele byggeriets værdikæde.

Men tendenserne går i mange retninger: Når virksomhederne bliver større opstår der efterspørgsel efter mindre samarbejdspartnere. Når reglerne skærpes, kommer der nye konflikter. I Danske Arkitektvirksomheder holder vi et vågent øje med udviklingen, og hvad det betyder for vores medlemmer. Og på sidelinjen arbejder vi for at sikre muligheder for arkitektvirksomheder i alle størrelser over hele landet.
 
Den store verden har for alvor fået øje på danske arkitekter, og danske arkitekter er involveret i projekter over hele kloden. Tillykke til jer, der viser hvad danske arkitekter kan bidrage med; stor arkitektfaglighed, empati og interesse for de mennesker og samfund, der skal aftage byggerierne og en samarbejdsorienteret og tillidsbaseret tilgang. Det er til stor inspiration for resten af arkitektbranchen, og noget der forhåbentlig kan få flere til at overveje at gå udenfor Danmarks grænser med det meget flotte ry, vi har.
 
2021 bliver også året, hvor vi i Danske Arkitektvirksomheder starter en ny strategiproces frem mod fremlæggelsen af en ny strategi i 2022. Hvad skal fokus være de næste år? Hvad er udfordringer og muligheder? Bestyrelsen har allerede taget hul på processen med et strategiseminar, og vi ser frem til i løbet af 2021 at drøfte arkitektbranchens fremtid med alle medlemmer.

Jeg vil glæde mig til de mange drøftelser og snakke, vi skal have om vores fags fremtid og muligheder, både internt i Danske Arkitektvirksomheder og med alle vores samarbejdspartnere.
 
Med ønsket om et godt 2021.

Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder