Det giver tilfredse kunder at kvalitetssikre

Opdateret 06.05.22 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: KANT arkitekter 

KANT arkitekter bruger Danske Arkitektvirksomheders kvalitetsledelsessystem. Ved at lave deres eget system sikrer de sig, at projekter udføres og dokumenteres på samme måde i hele virksomheden. 

KANT arkitekter har, med udgangspunkt i Danske Arkitektvirksomheders system, lavet deres eget kvalitetsledelsessystem eller med andre ord:  Et processtyringsværktøj. For arkitektvirksomheden betyder deres dokumentation tilfredse kunder. 

“Vi har og skal arbejde meget for Københavns Kommune. De er en kunde, som sætter pris på, at vi dokumenterer, at vi kvalitetssikrer vores arbejde. Så for os er det noget, der giver tilfredse kunder, og som kunderne efterspørger, at vi kan,” siger arkitekt MAA og partner i KANT arkitekter Anders Bay Holm.

“Vi har ved hjælp af Danske Arkitektvirksomheders kvalitetsledelsessystem kunne lave vores eget værktøj. Vi kan se, at der bliver mere konsekvens i den måde, vi arbejder på. Tingene ser ens ud hele vejen rundt,“ siger Anders Bay Holm.

Tjeklister der sikrer enartethed

Udover tilfredse kunder skaber et kvalitetsledelsessystem ensartethed i alle processer af et projekt. 

“Vi har ved hjælp af Danske Arkitektvirksomheders kvalitetsledelsessystem kunne lave vores eget værktøj. Vi kan se, at der bliver mere konsekvens i den måde, vi arbejder på. Tingene ser ens ud hele vejen rundt,“ siger Anders Bay Holm.

Kvalitetsledelsessystemet kan i virkeligheden kaldes et processtyringsværktøj. Som virksomhed kan man ved at ensrette processerne, når man fx laver et projektforslag, få kontrolleret sig selv. 

“Vi har udarbejdet et intuitivt værktøj, som viser hvad en projektleder skal huske i de forskellige faser af et projekt. For eksempel skal du i projektforslagsfasen huske nogle affrapporteringer og evalueringer. Så det fungerer som tjeklister, så alle medarbejdere følger samme retningslinjer, “ siger Anders Bay Holm.

Udpeg en koordinator

Det gode råd fra KANT arkitekter er, at der udpeges en kvalitetskoordinator, som sørger for, at kvalitetsledelsessystemet altid er opdateret og som udarbejder retningslinjer, som de resterende medarbejdere skal følge. 

“De fleste erfarne projektledere ved og gør allerede det meste af det, som står beskrevet i kvalitetsledelsessystemet. De gør det måske bare ikke præcis på samme måde, som de øvrige projektledere. Men med vores kvalitetsledelsesværktøj sikrer vi, at alle projektledere og medarbejder kvalitetssikrer projekterne ens. “ siger Anders Bay Holm.