Billede af FRI's direktør Henrik Garver og Danske Arkitektvirksomheders Lene Espersen. Foto: Astrid Marie Rasmussen
Der er behov for, at Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører arbejder endnu mere sammen på aktuelle dagsordner som klimahandlingsplaner, digitalisering og reduktion af transaktionsomkostninger.

Ingeniører og arkitekter cementerer samarbejde

Dato 17.12.19 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Astrid Maria B. Rasmussen

Der er behov for, at rådgiverorganisationerne arbejder endnu tættere sammen på mange af de aktuelle dagsordner som fx de danske klimahandlingsplaner og en ny frivillig bæredygtighedsklasse. Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er derfor gået sammen om et fælles ”Memorandum of Understanding.”

”Klimahandlingsplaner, ny frivillig bæredygtighedsklasse, nyt aftalesystem, fravigelser fra ABR, FN´s verdensmål, reduktion af transaktionsomkostninger i byggeriet, digitalisering samt strategisk tilgang til det europæiske standardiseringsarbejde.” Dét er blot nogle af de dagsordener byggeriets rådgiver-, arkitekt- og ingeniørvirksomheder har tilfælles og som brancheorganisationerne Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) allerede samarbejder om.

"Der er behov for, at vi og FRI arbejder endnu tættere sammen på mange af de aktuelle dagsordner fx klimahandlingsplaner, ny frivillig bæredygtighedsklasse, reduktion af transaktionsomkostninger (...)" Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Ikke desto mindre ser de to brancheorganisationer et behov for at cementere samarbejdet gennem et fælles forståelsespapir – et ”Memorandum of Understanding” (MOU). Et forståelsespapir der er underskrevet af de to organisationers formænd: Katja Viltoft, direktør, JJW Arkitekter og Ib Enevoldsen, Managing Director, Rambøll samt de to direktører: Henrik Garver, FRI og Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder. Sidstnævnte forklarer:

"Der er behov for, at vi og FRI arbejder endnu tættere sammen på mange af de aktuelle dagsordner fx klimahandlingsplaner, ny frivillig bæredygtighedsklasse, reduktion af transaktionsomkostninger, digitalisering og vores nye aftalesystem ABR – hvor vi har en fælles interesse i at undgå unødvendige fravigelser fra ABR."

Henrik Garver supplerer:

"Der er kommet stadigt flere fælles grænseflader mellem arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniørvirksomheder gennem de seneste år. Det gælder både på de faglige områder inden for eksempelvis byggeri og byudvikling, men også på de rent forretningsmæssige forhold. Hertil kommer en udvikling, hvor stadigt flere rådgiver- og ingeniørvirksomheder tilbyder kunderne en samlet pallette af rådgiverydelser, der spænder over både arkitekt- og ingeniørfaglige discipliner." 

Parallelt med dette oplever Danske Arkitektvirksomheder og FRI, at organisationerne har flere ”fælles” medlemsvirksomheder. Det er kommet gradvist, men ikke mindst i forlængelse af opkøb, hvor særligt store ingeniørvirksomheder har købt arkitektvirksomheder.

"Der er ingen aktuelle planer om sammenlægning. Men der er også en række behov i vores respektive medlemskredse, som er forskellige. Derfor er vurderingen, at vi opnår den stærkeste impact på rammebetingelserne ved at være to separate organisationer, der samarbejder tæt (...)" Henrik Garver, adm. direktør, FRI

Lene Espersen lægger heller ikke skjul på, at denne cementering af organisationernes samarbejde kommer på et tidspunkt, hvor brancheglidning er en realitet. Hun uddyber:

"Vi skal tilbyde den bedste service, varetage medlemmernes interesser mest muligt og styrke deres forretning. Men vi bliver samtidig nødt til at have blik for, at virkeligheden også ændrer sig for nogle af vores medlemmer – og det skal vores organisation afspejle."

Og er det her så første skridt på vejen til at lægge de to organisationer sammen? Det er der ingen planer om, lyder det fra de to direktører. Om dét siger Henrik Garver:

"Der er ingen aktuelle planer om sammenlægning. Men der er også en række behov i vores respektive medlemskredse, som er forskellige. Derfor er vurderingen, at vi opnår den stærkeste impact på rammebetingelserne, og den stærkeste serviceleverance til vores medlemsvirksomheder ved at være to separate organisationer, der samarbejder tæt, i et forpligtende samarbejde, som det nu er udtrykt i vores MoU."

Memorandum of Understanding