PLACEHOLDER

Regering og minister skal op i gear – det haster

Dato 20.03.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Det er urimeligt, at byggebranchen ikke ved, hvordan de kommende CO2-krav til byggeriet skal se ud, hvis de skal implementeres allerede fra 2025, skriver Lars Storr-Hansen. Regering og minister må se at få afsluttet forhandlingerne nu.

Sammen med 14 andre aktører fra byggebranchen er Danske Arkitektvirksomheder gået sammen om at rette en alvorlig appel til regeringen og boligministeren.

Appellen er offentliggjort på det digitale medie, Altinget By og Bolig, og baggrunden er, at det mildt sagt haster med at få skabt klarhed over, hvordan de kommende CO2-grænseværdier for udledning af CO2 ved nybyggeri skal se ud.

Udgangspunktet er faktisk uhyre positivt: Byggebranchen både ønsker og arbejder i praksis særdeles aktivt for, at branchens CO2-aftryk skal nedbringes markant. I hele byggeriets værdikæde er der enighed om, at vi vil bidrage til den grønne omstilling, og at vi vil nedbringe vores alt for store aftryk på Danmarks CO2-regnskab.

På Christiansborg er der heldigvis også enighed om sigtelinjerne. I 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om ’National strategi for bæredygtigt byggeri’. Fra 1. januar 2023 er der indført krav om LCA-beregning for al nybyggeri samt et krav om en CO2-grænseværdi svarende til 12 kilo CO2-ækv/m2/år for byggeri over 1.000 kvadratmeter.

Derudover blev det aftalt, at grænseværdierne løbende skulle justeres i takt med, at byggebranchen udvikler, afprøver og dokumenterer mere bæredygtige løsninger og dermed bliver bedre i stand til at sænke udledningen af CO2 yderligere. Endelig blev det bestemt, at de politiske forhandlinger om de opdaterede LCA-krav og de kommende grænseværdier - der skal gælde fra 2025 - skulle indledes i 2023, med forventning om at lukke aftale i starten af 2024.

Alt sammen godt og klogt. Vel at mærke hvis man fra politisk hold havde været i stand til at overholde køreplanen bedre.

Problemer er, at hele branchen i dag er blevet placeret i en uholdbar venteposition. For der er ikke landet en politisk aftale om de nye LCA-krav. Hvilket er urimeligt.

En hel branche ønsker at være med til at sikre den grønne omstilling af byggeriet, men regering, minister og politikere svigter ved ikke at levere de rammer, der skal til. Det betyder, at man placerer branchen et sted, hvor det er svært at planlægge: Som vi fastslår i debatindlægget, er mange af de byggerier, der skal søge byggetilladelse fra 1. januar 2025, allerede i støbeskeen. Usikkerheden gør det svært at projektere projekterne.

"En hel branche ønsker at være med til at sikre den grønne omstilling af byggeriet, men regering, minister og politikere svigter ved ikke at levere de rammer, der skal til."

Samlet set svigter man branchen og laver i realiteten også unødvendige barrierer for den grønne transformation af byggeriet. På den baggrund lyder vores appel til regeringen og boligministeren, at de skal se at få afsluttet forhandlingerne om de kommende krav så hurtigt som muligt, så det bliver muligt for branchen at implementere de kommende krav.

I næste ombæring – og dette er i høj grad Danske Arkitektvirksomheders holdning – bør ikke alene ledelsen af SVM-regeringen, men i høj grad også ledelserne i partierne udenfor regeringen snart få øjnene op for, hvor meget byggebranchen kan bidrage med til det omgivende samfund – ikke mindst i forhold til den grønne omstilling.

Der mangler et politisk helhedssyn på byggebranchen, og der er stærkt brug for i langt højere grad at samtænke de politikker, der i dag er spredt udover en række forskellige ministerier på Slotsholmen. I den forbindelse vil jeg igen rette fokus på de kloge ord, som klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtalte, da han i begyndelsen af året fik overrakt striben af konstruktive forslag fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed. Her sagde han: "Det afgørende er, at regeringen formår at skabe et samarbejde på tværs af ministerierne, så bolig-, bygge- og anlægssektoren kan få glæde af et mere sammenhængende politisk fokus."

Dén målsætning er indlysende rigtig. Man ville langt bedre kunne indfri byggesektorens potentiale, hvis dette skete. Indtil det lykkes, må det være et minimumskrav, at politikerne i det mindste ikke spænder ben for branchen ved ikke i tide at få skabt rammer om de kommende grænseværdier, der skal være klare og ambitiøse. 

Læs hele debatindlægget her