Foto af renoveret bebyggelse Toftebo
Energirenoveringer et et blandt flere tiltag, der samlet set kan være med til at bringe CO2-reduktion på 70 % nærmere målet.

Klimapartnerskabs anbefalinger til klimalov

Dato 17.03.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Bjerg Arkitektur

Mandag den 16. marts 2020 præsenterede Klimapartnerskab for Byggeri og Anlæg dets anbefalinger til regeringen forud for den kommende klimalov. Energirenoveringer, flere LCA’er og faste CO2-mål for byggeriet. Sådan lyder nogle af de i alt 27 forslag i Klimapartnerskabets rapport.

Regeringens 13 klimapartnerskaber har udvikle konkrete forslag til regeringen om, hvilke indsatser som vil kunne bidrage til at nå målet om, at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030 og dermed gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden.

Fem grønne byggesten

Ser vi på alle de aktiviteter, bygge- og anlægsbranchen påvirker, omfatter det en 1/3 af Danmarks CO2-udledning. Otte ud af ti bygninger vil stadig være i brug i 2050, og de repræsenterer 80 % af samfundets samlede formue. Derfor er det helt afgørende, at vi vedligeholder og udvikler dem til en ny klimafremtid.

"...Argumentet om at hvis bare vores energiforsyning er grøn, skal vi ikke optimere og spare på energiforbruget, holder  ikke vand - og slet ikke, hvis vi skal nå 70 % reduktion i 2030". Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Her er de vigtigste initiativer i følge Danske Arkitektvirksomheder:

  1. Intelligent styring og energirenovering
  2. Fra sort til grøn opvarmning 
  3. CO2-regnskab for bygninger 
  4. Fossilfri byggepladser 
  5. Energimærker til alle bygninger

Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlægs 27 konkrete tiltag omfatter bl.a. fossilfri byggemaskiner, 120.000 energieffektive almene boliger, flere LCA’er, 10 % lavere varmeforbrug, færre materialer, spild og affald samt ikke mindst faste CO2-mål for byggeriet.

Hvis vi i 2030 har gennemført dé konkrete forslag som Klimapartnerskabet præsenterer for regeringen, vil det betyde en samlet CO2- reduktion på 5.800.000 ton CO2/år. Danske Arkitektvirksomheders direktør, Lene Espersen, har siddet med i styregruppen for Klimapartnerskabet Byggeri og Anlæg. Om rapporten og de foreslåede tiltag siger hun:

"Vores rapport viser med al tydelighed, at argumentet om at hvis bare vores energiforsyning er grøn, skal vi ikke optimere og spare på energiforbruget, ikke holder vand - og slet ikke, hvis vi skal nå 70 % reduktion i 2030".

Vi håber, at politikerne vil tage godt imod rapporten og ikke mindst sætte handling bag de grønne løfter. Byggeriet kan levere et markant bidrag, hvis forslagene omsættes til handling.

Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg: Rapport