Billede af rapport om Vækstteamet's anbefalinger til de kreative erhverv.

Kreative erhverv former fremtiden!

Opdateret 31.10.18 |
Af:
Lene Espersen

Vækstteamet for de kreative erhverv har udarbejdet en række anbefalinger til regeringen. Flere af Danske Arkitektvirksomheders afgørende fokusområder er taget med bl.a. nedbringelse af transaktionsomkostninger, fokus på cirkulær økonomi samt brug af totaløkonomiske principper.

Anbefalingerne er opdelt i fem indsatsområder, herunder 21 konkrete anbefalinger og 50 handlinger til at understøtte indsatsen.

De fem pejlemærker i ” Det kreative erhvervshus” lyder: 

 1. Kreative kompetencer og tværfaglighed skal styrke innovation
 2. Adgang til risikovillig kapital skal øge investeringerne
 3. Offentligt privat samspil skal sikre innovative udviklingsmiljøer
 4. Håndhævelse af immatrielle rettigheder skal fremme et velfungerende marked for kreativt indhold
 5. Internationalisering og en fælles fortælling om Danmarks Kreative DNA skal skabe international synlighed


Danske Arkitektvirksomheders bidrag

Danske Arkitektvirksomheder blev i forberedelsen af processen bedt om at komme med inspiration til vækstteamets arbejde. Her satte vi fokus på:

 • Høje tilbudsomkostninger/transaktionsomkostninger
 • Manglende brug af totaløkonomiske principper
 • Fokus på at understøtte eksport økonomisk, ikke mindst for SMVér 
 • Fokus på at retænke eksportfremstød så man ”sælger historien om de kreative erhverv" på en sammenhængende måde
 • Førerposition på cirkulært byggeri skal udvikles
 • Øget fokus for energirenovering og det uudnyttede potentiale, der ligger i byggeriets bidrag til klima- og energipolitikken

Med undtagelse af det sidste punkt, der behandles i klima- og energiforhandlingerne, har vækstteamet, hvor Danske Arkitektvirksomheders repræsentant for arkitektbranchen Henning Larsen Architects administrerende direktør Mette Kynne Frandsen har været medlem, taget samtlige anbefalinger til sig - og det er godt nyt for vores medlemmer. 

Vi er glade for at se, at de klare anbefalinger om at nedbringe transaktionsomkostninger er inkluderet i rapporten.

Nu er næste skridt at sikre, at anbefalingerne bliver løftet, først af regeringen og dernæst Folketinget.

Danske Arkitektvirksomheder har allerede tilbudt regeringen at understøtte processen, sådan at der sættes handling bag ord.

Læs den fulde rapport herunder.

Vækstteamets anbefalinger: Et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv