Illustration fra Desire-projektet

DESIRE - Designing the irresistible circular society

Dato 01.02.23 |
Af:
Vibeke Grupe Andersen

Illustration: DESIRE

EU-projektet DESIRE vil skabe uimodståelig forandring. Det skal blive et eksperimentarium for udvikling af bæredygtige, attraktive og inkluderende byrum med respekt for klodens begrænsede ressourcer gennem fokus på bl.a. biodiversitet, reduceret CO2-udledning, genanvendelse af materialer. Danske arkitekter kan få indflydelse og sætte nye standarder for, hvordan Europa kan transformere eksisterende byrum og skabe byudvikling.

Kort før julen 2022 var der kick-off for det europæiske projekt, DESIRE, Designing the irresistible circular society. 24 danske og europæiske partnere i DESIRE, bl.a. Dansk Design Center, Dansk ArkitekturCenter, DI, Det Kongelige Akademi, DTU, Aalborg Universitet og Danske Arkitektvirksomheder trådte sammen for sætte rammer for de næste to års udviklingsarbejde. BLOXHUB varetager projektledelsen af DESIRE, som er et af Europa-Kommissionens seks New European Bauhaus fyrtårnsdemonstranter.

Partnerskabet har som mål at udvikle viden og metoder til at håndtere integrerede forandrings- og designprocesser og på sigt øve indflydelse på vores europæiske rammebetingelser for byudvikling og arkitektur. Der er otte konkrete pilotprojekter i DESIRE, tre i Danmark, to i Italien og tre i hhv. Holland, Slovenien og Letland, og ambitionerne er at påvirke disse igangværende processer inden for tre temaer ved at udvikle metoder til at;

  • skabe sociale og rummelige boliger, hvor DESIRE adresserer behovet for inkluderende processer i den cirkulære transformation af almene boliger.
  • transformering gennem symbiotiske relationer, hvor DESIRE vil fokusere på, hvordan man optimerer brugen af materiale-flow, når man nytænker bybygninger.
  • forene byer med naturen, hvor DESIRE vil designe beboelige habitater og funktionelle økosystemer ud fra et multiartsperspektiv, mens vi balancerer 'arealanvendelse' i forhold til ressourcegenerering og biodiversitet
Illustration
Den cirkulære designproces

Danske arkitekter kan få aktiv indflydelse på at sætte nye standarder og udvikle metoder til, hvordan Europa kan transformere eksisterende byrum og skabe byudvikling, renovering og byggeri, med respekt for kloden og for menneskers forskellige måder at leve på. Det kan de, fordi Danske Arkitektvirksomheder har medlemmer, der bestrider særlige kompetencer inden for fx CO2 reduktion, cirkularitet, biodiversitet, inklusion, brugerdrevne processer, transformation og Post Occuppancy Evaluation.

Vi arbejder på at få sådanne kompetencer bragt i spil i DESIRE. Der vil især være muligheder for engagement af medlemmer som bidragsydere i forhold til strategiske greb i de otte pilotprojekter i de tidlige faser. Det kommer vi til at arbejde for i de kommende måneder og vil orientere nærmere om i vores nyhedsbrev. Hold øje med det!

Læs mere om DESIRE

Læs mere om New European Bauhaus 

DESIRE er støttet af EU-Kommissionen og Kulturministeriet.