Lønninger skal reguleres nu

Dato 21.04.20 |
Af:
Tina Munch

De nye overenskomster blev vedtaget den 16. april 2020 og indeholder satsreguleringer, som skal ske med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020.

I skal regulere med den førstkommende lønudbetaling efter vedtagelsen af overenskomsterne.

Minimallønnen på lønbånd samt minimumssatserne på jobløn forhøjes med 400 kr. henholdsvis den 1. marts 2020, den 1 marts 2021 og den 1. marts 2022. Regulering af minimallønssatserne på lønbåndene får primært betydning for de medarbejdere, der skifter lønbånd, samt for de medarbejdere der har en månedsløn, der ligger under den nye lønbåndssats.

Du kan se de enkelte lønbåndssatser i dokumentet nederst på siden (s. 23-26).

Elevlønningerne i TL-Konstruktør- og Teknikeroverenskomsten reguleres med 1,7 pct. henholdsvis den 1. marts 2020, den 1. marts 2021 og den 1. marts 2022.

Pr. 1 marts 2020 er der aftalt en særlig opsparing til den enkelte medarbejder. Det betyder, at medarbejderen sammen med månedslønnen modtager et særligt tillæg på 0,89 pct. af lønnen. Det særlige tillæg skal behandles som almindelig løn, og der beregnes derfor pension, ferietillæg, mv. af beløbet. Den særlig opsparing udgør i den 3 årige overenskomstperiode i alt 2,67 pct., som modsvarer forhøjelsen på fritvalgslønkontoen på mindstebetalingsområdet fordelt med 0,89 pct. pr. år. Den 1. marts 2021 reguleres den særlige opsparing derfor til 1,78 pct., og pr. 1. marts 2022 til 2,67 pct.

Det er vigtigt, at virksomhederne sikrer sig, at beregning og udbetaling af tillægget kan dokumenteres. Det kan eksempelvis gøres ved et lønbrev eller ved en specifikation af tillægget på lønsedlen.

Skabelonen for ansættelsesbevis for medarbejdere i arkitektbranchen er opdateret, således at det særlige tillæg nu anføres særskilt.

Du finder skabelonen her

Webinar om overenskomstfornyelsen på arkitektområdet

I maj 2020 afholder DI elektroniske informationsmøder om overenskomstfornyelsen på arkitektområdet, hvor du kan blive klogere på ændringerne og stille spørgsmål til DI’s eksperter.

Torsdag den 7. maj 2020, kl. 14-16, afholder DI webinar hvor DI’s eksperter vil gennemgå de nye elementer i overenskomsterne, herunder de nye lønbåndssatser, øremærket forældreorlov og den særlige opsparing.

Læs mere om webinaret

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Arkitektoverenskomst - Protokollater 2020