Foto af LYTT Architecture
LYTT Architectures seks partnere - fra venstre: Jacob Fischer, Mads Tenney Jordan, Morten Weeke Borup, Julie Kaalby Bjerre, Torben Møbjerg og Niels Kjølhede.

GHB Landskabsarkitekter og Møller & Grønborg fusionerer

Dato 23.06.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: LYTT Architecture

GHB Landskabsarkitekter og Møller & Grønborg fusionerer til LYTT Architecture a/s. Målet er at sikre markedets bredest mulige kompetenceprofil og være en fremtrædende spiller, når fremtidens byer og landskaber skal tegnes.

GHB Landskabsarkitekter og Møller & Grønborg fusionerer til LYTT Architecture. Med godt 50 medarbejdere med stor faglig bredde betyder fusionen, at man i endnu højere grad kan tilbyde helhedsløsninger med visioner og høj æstetisk kvalitet uanset geografisk placering.

”Vores force bliver, at vi styrker vores arkitektoniske profil markant både i bredden, men også inden for specialviden. Vi komplementerer hinanden på en måde, hvor 1+1 bliver 3," Mads Tenney Jordan, partner og CEO

GHB Landskabsarkitekter har erfaring som projekteringstegnestue med byrumsopgaver, læringsmiljøer, klimaløsninger, kulturmiljøer og nybyggeri på referencelisten. Møller & Grønborg har udviklet sig inden for landskab, byplan og design med stærke kompetencer på byudvikling, landskabsplanlægning af større infrastrukturopgaver, brodesign, klimasikring og naturparker.

Den daglige ledelse af afdelingerne vil fremover varetages af CEO Mads Tenney Jordan i Aarhus og af COO Torben Møbjerg i København.

Læs mere om fusionen