Foto af skilt

DGNB strammer klimakrav markant

Dato 02.11.22 |
Af:
Karen Sejr / Pressemeddelelse fra Green Building Council Denmark

Foto: Markus Spiske

Fra årsskiftet vil bæredygtighedscertificeringen DGNB sætte betydeligt højere krav til bygningers CO2-påvirkning. Klimaet har brug for handling, og den danske bygge- og ejendomsbranche er klar på langt mere ambitiøse krav. Det skal bidrage til at nå vores nationale klimamålsætning og Paris-aftalen.

I de seneste 10 år, har Green Building Council Denmarks medlemmer, som repræsenterer den danske bygge- og ejendomsbranche, arbejdet på at øge byggeriets bæredygtighed gennem certificeringsordningen DGNB. DGNB er blevet et fælles sprog for branchen, og samtidig den mest udbredte bæredygtighedscertificering af bygninger i Danmark. I dag certificeres omkring 20 % af alle store nybyggerier, og ansøgningerne til certificering stiger markant i disse år. Det går med andre ord rigtig godt!

DGNB er dynamisk og kravene er gennem tiden blevet strammet, og nu skal ambitionerne hæves yderligere, så certificeringen kan adressere og bidrage positivt til den alvorlige klimakrise. Derfor hæves kravene til CO2-udledning i DGNB-manualen for nye bygninger og omfattende renovering.

”Green Building Council Denmark rykker virkelig på klimakrav nu! Vi har kæmpet for at kravene blev strammet, og for at DGNB i Danmark skal læne sig op ad Reduction Roadmap fra EFFEKT, Moe og Cebra. Det er lykkedes nu." Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Mulighederne for at bygge med ambitiøse klimakrav med meget lavere CO2-udledning end kravene i det kommende bygningsreglement eksisterer allerede i dag. Rigtig mange aktører er godt i gang med høje klimakrav i deres bygninger. Men flere skal med, hvis den grønne omstilling, skal lykkes.

I dag bliver der certificeret rigtig mange byggerier, og DGNB indgår i mange virksomheders forretning. Fremover betyder klimaopdateringen dog, at en del byggerier ikke vil kunne opnå den ønskede certificering. 

Nogen vil sandsynligvis føle sig ramt på forretningsmodellen. Men det er en nødvendighed at hæve klimaambitionerne. Kravene til CO2 bliver strammet fordi, det nu er muligt samt for at nå de fastsatte klimamål. Det er en bunden opgave, og en mulighed for at rykke byggeriet et stort skridt i en klimavenlig retning, hvilket Danske Arkitektvirksomheder bakker 100 % op om.

Fremtidens DGNB

Denne opdatering er kun ét skridt mod højere klimakrav i DGNB, er udmeldingen fra Green Building Council Denmark.

”DGNB er altid under udvikling, for hvis DGNB skal forblive ambitiøs, skal kriterierne opdateres løbende,” udtaler Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark

Læs mere om de skærpede krav