Diagram over bæredygtighed
Tre vinklinger på bæredygtig udvikling: Social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. De 17 Verdensmål ligger i forlængelse af denne tredeling, der stammer fra Brundtlandrapportens og kan være en måde at orientere sig i verdensmålene og finde sit ståsted som arkitektvirksomhed.

Verdensmål: Få inspiration fra ni arkitektvirksomheder

Dato 08.12.20 |
Af:
Vibeke Grupe Larsen

I forlængelse af udgivelsen af publikationen, ”De 17 Verdensmål – sådan kommer I i gang”, har Danske Arkitektvirksomheder afholdt tre webinarer om Verdensmålene i november og december måned, 2020. Optagelserne af webinarerne er nu tilgængelige for alle.

Webinarerne var snøret op over de tre vinklinger på bæredygtig udvikling: Social bæredygtighed, Miljømæssig bæredygtighed og Økonomisk bæredygtighed.

Ud fra en betragtning om, at de 17 Verdensmål ligger i forlængelse af denne tredeling, der stammer fra Brundtlandrapportens definition af bæredygtighed fra 1992 (”Our Common Future”).

Denne vinkling kan være en måde til at skabe sig overblik, orientere sig i verdensmålene og finde sit ståsted. Men det hele hænger sammen, og det må man ikke glemme som arkitekt. Og det stod i særdeleshed klart, jo længere hen vi kom i webinarrækken, at ingen økonomisk bæredygtighed opstår, uden social bæredygtighed, uden miljømæssig bæredygtighed.

Naturgrundlaget er forudsætningen for det samfundsliv, som arkitekter bidrager til at forme, som danner rammer for samfundsøkonomien. Det er ikke den anden vej rundt.

Ni arkitektvirksomheder bidrog med spændende inspiration fra egen hverdag til denne udvikling, og til at folde de mange dimensioner ud:

- Suna Cenholdt, Pluskontoret
- Ewa Vestermark, Gehl Architects
- Anders Christian Bregnballe, Friis & Moltke
- Niels Jakubiak, Næste
- Jakob Sandell Sørensen, Schønherr 
- Rob Marsh, C.F. Møller Architects
- Nadia Strange Sander, Christensen & Co 
- Lene Brix, MATTER bybrix
- Lasse Lind, GXN / 3XN
 
Omdrejningspunkt i alle indlæg har været arkitekternes værdiskabelse. Den måde, som arkitektvirksomheder kan konkretisere afkastet af branchens værdiskabelse, er en vigtig disciplin, som vi i Danske Arkitektvirksomheder fortsat vil dykke ned i og hjælpe på vej, gennem arrangementer og aktiviteter om forretnings- og projektudvikling.

Har du lyst til at se eller gense webinarerne og lade dig inspirere af disse arkitektvirksomheders arbejde med Verdensmålene, kan du nu se dem her:

Verdensmål og arkitektur: Social bæredygtighed
Verdensmål og arkitektur: Miljømæssig bæredygtighed
Verdensmål og arkitektur: Økonomisk bæredygtighed

Og du kan fortsat downloade guiden ”De 17 Verdensmål – sådan kommer I i gang” herfra. Hvis du gerne vil have en hardcopy - kan du skrive til info@danskeark.dk. De koster 150 kr. plus porto for ikke-medlemmer, men er gratis for medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder.