Høringskonference: Ny ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

Opdateret 14.08.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Deltag i høringskonference hos Bygherreforeningen i København tirsdag den 27. august og i Aarhus onsdag den 28. august vedrørende revisionen af Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning.

Danske Arkitektvirksomheder har i tæt samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen udarbejdet en ny Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, der bl.a. implementerer de krav, som ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller til bygherrerne. Parallelt med Ydelsesbeskrivelsen arbejdes der også med en vejledning.

Udkast til Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning og vejledningen er sendt i høring. Eventuelle bemærkninger til Høringsudkastene skal være modtaget senest mandag den 2. september 2019 på yb@frinet.dk.

Høringskonference i København og Aarhus

Danske Arkitektvirksomheder, FRI og Bygherreforeningen afholder en høringskonference i henholdsvis København og Aarhus.

Konferencen i København finder sted tirsdag den 27. august 2019 kl. 14-16 hos Bygherreforeningen, og konferencen i Aarhus finder sted onsdag den 28. august kl. 14-16 på Hotel Marselis.

Program for konferencerne:

13:30-14:00 Ankomst og registrering

14:00-14:05 Velkommen og præsentation af udvalg og arbejdsgruppe

14:05-14:20 Kort om baggrund for revision, arbejdsprocessen bag, formalia og høringsfrist

14:20-15:45 Præsentation af YBB 19 (oplæg og spørgsmål/drøftelser):

  • Definitioner
  • Indledende rådgivning
  • Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor- eller hovedentreprise
  • Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise
  • Lejerrådgivning
  • Investorrådgivning
  • Teknisk bestillerrådgivning
  • Andre ydelser.

15:45-16:00 Opsamling og videre proces

16:00 Afslutning på høringsmødet.

Du finder høringsnotatet, Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning og vejledningen herunder.

Revisionen af Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning er finansieret af Realdania.

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning
Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (vejledning)
Høringsnotat