Foto af Vaertaverket af Gottlieb Paludan Architects. Foto: Erik Jarlöv
Det er bl.a. muligheden for at kunne byde ind på flere internationale projekter, der har gjort et opkøb af ÅF interessant for Gottlieb Paludan Architects

Når ingeniører køber arkitekter...

Opdateret 18.01.18 |
Af:
Lene Espersen og Karen Sejr

Foto: Erik Jarlöv

”Rettidig omhu”, ”det eneste rationelle skridt” og ”en helt naturlig udvikling”. Sådan begrunder arkitektvirksomhederne deres tilvalg om opkøb, og som den sidste tid har fusioneret med hinanden eller har ladet sig opkøbe af større ingeniør- eller arkitektvirksomheder.

Vi har set nærmere på en tendens der de sidste to uger er slået igennem med fuld skrald: Gottlieb Paludan Architects blev opkøbt af det svenske Ingeniørfirma ÅF, og Aarstiderne Arkitekter fik ligeledes en overvejende ingeniørtung virksomhed som ny ejer i SWECO. Derudover oplever vi en løbende fusionering af danske tegnestuer, senest mellem Site og KPF Arkitekter samt RUBOW arkitekter og Regnbuen-Kontur Arkitekter.

Og spørgsmålene står i kø: Handler det kun om økonomi og ønsket om at bliver større og stærkere? Eller er det en tendens, hvor bygherrer ønsker ”hele pakken”, når de køber rådgivningsydelser? Er multidisciplinære virksomheder fremtiden, og får de små virksomheder det (endnu) sværere i fremtiden? Eller er udviklingen udtryk for, at ingeniørvirksomheder har brug for at appellere stærkere til kunden ved, at have det der taler til kundens hjerte, arkitektur og design, med i salgsmappen?

"Man må altså håbe, at den ansvarlige ledelse i de opkøbende virksomheder ikke først giver mange penge for et opkøb, for så derefter at dræbe den goodwill og kompetence der ligger i investeringen." Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Opbrud i byggeriets værdikæde

Udover ingeniøropkøb af arkitektfaglige kompetencer, ser vi en udvikling hos vores egne medlemmer der ansætter ingeniører og som dermed kan styre totalrådgivningen mere håndholdt og være mere uafhængig af andre rådgiveres ydelser. Senest har Arkitema og BIG udvidet med ingeniørafdelinger, og Henning Larsen Architects og AI har i mange år gjort det til en del af sit brand, at kunne levere ingeniørydelser i sin rådgivning. Så bevægelsen blandt rådgivere går begge veje. Vi ser ligeledes entreprenører udvide forretningsområdet med ingeniørydelser i projektering. Byggeriets værdikæde er i opbrud.

Det er dog vigtigt at understrege, at vi fortsat hos Danske Arkitektvirksomheder har en overvægt af medlemmer der holder fast i at drive egen virksomhed, og at vi ser stigende omsætning og nettoresultater for branchen. Faktisk har arkitektbranchen aldrig gjort det bedre, både målt på bundlinje og antal ansatte, og samtidig sætter danske arkitektvirksomheder sig tungere på eksportmarkedet og vinder et væld af internationale konkurrencer.

Der er fortsat plads til vækst og til at drive virksomhed uden at skulle sammenlægge sig med andre fagkompetencer. Tendensen er dog, at vores virksomheder i stigende grad vokser via sammenlægninger med andre arkitektvirksomheder for at skabe stærkere kompetencer og kunderelationer.

Hold fast i arkitekt-DNA’et

Er det så en god eller dårlig udvikling? Ja, det er der jo nok mange meninger om, og det sætter helt klart også en masse overvejelser i gang hos vores medlemmer. Én ting er dog sikkert: Det er en udvikling, der er kommet for at blive. I takt med at kravet til stram styring, dokumentation og detaljering stiger, bliver der også stillet større og større krav til professionalisering og anvendelse af digitale redskaber til at styre processerne.

Det er – set fra et arkitektvirksomhedsperspektiv – interessant at se på, hvad den bagvedliggende årsag er til tendensen. Ud over de økonomiske overvejelser – hvad motiverer så velfungerende arkitektvirksomheder med et godt brand til at lade sig ”opsluge” af ingeniørerne? Og kan man som arkitektvirksomhed bevare sin egen kultur og et kreativt skabende miljø i så store og velsmurte organisationer som ÅF, Sweco eller Rambøll for den sags skyld? Om det siger direktør i Gottlieb Paludan Architects Kristian Hageman:

”Vi har fokuseret på, at finde nogen som vil give os råderum og som er interesseret i at udvikle vores specialer. Det finder vi hos ÅF, som arbejder med en multibrand-strategi, hvor vi ikke allesammen skal være ens eller tilbyde de samme ting. Det betyder, at vi bliver en del af en arkitekt- og designfamilie, som er interesseret i, hvem vi er, og hvor vi kan fastholde vores individuelle identitet og arkitektfaglighed - og så fortsætter vi med at hedde Gottlieb Paludan Architects.”

Fokus på goodwill og kompetencer

For såvel Gottlieb Paludans – og også for Aarstidernes vedkommende – er der tale om et bevidst strategisk valg for at kunne vækste. Samtidig har de oplevet et ønske fra bygherreside, om at få hele ”pakken” altså både ingeniør- og arkitektydelser. Virksomhederne har ikke været presset til et salg, men ønsker med opkøbet at komme til at stå endnu stærkere på det globale marked som rådgivere. Hvis virksomhederne samtidig kan bevare deres egen identitet og arkitekt-DNA’et, er det ubetinget godt for både dem og deres nye ejere.

Belært af historien må man altså håbe, at den ansvarlige ledelse i de opkøbende virksomheder ikke først giver mange penge for et opkøb, for så derefter at dræbe den goodwill og kompetence der ligger i investeringen ved at sammenlægge den med resten af organisationen.

Hvis arkitekt-DNA'et forsvinder, forsvinder kunderne også. Så enkelt er det.