Billede af Vibeke Grupe Larsen

Erhvervs-Ph.d booster den grønne omstilling i den almene boligsektor

Dato 18.08.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Danske Arkitektvirksomheder sætter yderligere fokus på arkitekters sociale og miljømæssige værdiskabelse og forpligtigelse til at bidrage til den grønne omstilling i byggeriet gennem erhvervsforsker-projekt om cirkulært byggeri efter bevilling fra Innovationsfonden og Realdania.

Ph.d-projektet skal bidrage til det almene boligbyggeris omstilling til cirkulær økonomi gennem integration af totaløkonomi, livscyklusvurderinger og social værdi, og gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet, Landsbyggefonden og BL – Danmarks Almene Boliger.

Danske Arkitektvirksomheder har gennem flere år haft fokus på dokumentation af arkitekters værdiskabelse, og bevillingen vækker derfor stor glæde hos Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder:

”Byggeriet spiller en central rolle i samfundets grønne omstilling, da 40 % af energiforbruget og 35 % af Danmarks affaldsmængde kommer fra denne sektor. Vores Ph.d-projekt vil udvikle konkrete, brugbare redskaber til at hjælpe hele byggeriets værdikæde med en cirkulær omstilling: Fra bygherre over rådgiver og udførende til brugere.”

”Vores Ph.d-projekt vil udvikle konkrete, brugbare redskaber til at hjælpe hele byggeriets værdikæde med en cirkulær omstilling: Fra bygherre over rådgiver og udførende til brugere.” Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Det bliver arkitekten Vibeke Grupe Larsen, der kommer til at stå i spidsen for forskningsprojektet der skal gennemføres i løbet af de næste tre år. Hendes opgave bliver at sammentænke og afprøve eksisterende redskaber med social LCA. Metoden skal afprøves på udvalgte boligprojekter i den almene sektor – et stort markedsområde, som udgør ca. 20% af omsætningen hos foreningens medlemmer.

Målet er at udvikle et stærkt redskab til at kunne understøtte beslutninger om cirkulær økonomi og bæredygtig omstilling i den almene boligsektor, og samtidig at bane vejen for et fælles sprog og cirkulære økonomiske løsninger der kan bruges af hele byggebranchen.

Bæredygtighed - også en god forretning

Vibeke Grupe Larsen har arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen siden slutningen af 90’erne – både i praksis hos en række virksomheder og gennem undervisning på diverse universiteter og arkitektskoler. Det betyder samtidig, at Vibeke Grupe Larsen har mødt flere synspunkter, der nu munder ud i chancen for at koble det op i et helhedsorienteret greb, der kan bistå branchen med at få reel bæredygtighed til at blive til virkelighed. Arkitekt Vibeke Grupe Larsen siger:

”Det er fuldstændigt essentielt, at det byggede miljø understøtter vores liv uden at udsulte vores naturressourcer og på en måde, der er win-win for alle parter – ikke mindst økonomisk”. Vibeke Grupe Larsen, erhvervsforsker, Danske Arkitektvirksomheder

Hun uddyber:

”Siden jeg begyndte at interessere mig for verdensmålsagendaen, har det været en driver for mig at finde frem til argumentationen for, at det er en god forretning på alle områder og ift. den værdiskabelse, som især arkitektur kan bidrage med.”

Arbejdet med bæredygtighed i byggeriet har rykket ved Vibekes opfattelse af, at bæredygtighed ikke udelukkende handler om grøn omstilling men derimod, at reel bæredygtighed omfatter tre dimensioner – både sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter. Samtidig fortæller hun, at de 17 Verdensmål folder de tre dimensioner ud og åbner muligheder, der er langt mere nuancerede som redskab end, hvad vi tidligere har set.

Reel bæredygtighed kræver derfor mod, men har samtidig også potentialet til at være platform for både udvikling og nye forretningsmuligheder.