Foto af Preben Dahl

Detaljerede udbud og konkurrenceprogrammer giver falsk tryghed

Dato 09.06.21 |
Af:
Preben Dahl

Foto: Kontraframe

Konkurrencer er efterhånden blevet en økonomisk byrde for arkitektvirksomhederne, og tendensen ser ud til at fortsætte. De detaljerede konkurrenceforslag skaber ikke værdi, men har udelukkende til formål at give bygherren en tryghed i forhold til budgettet og tidsplanen – en tryghed som ofte viser sig at være falsk.

Omfanget af konkurrenceprogrammerne vokser og stiller store krav til arkitektvirksomhederne. Som regel gives der et vederlag for indsatsen, men vederlaget er symbolsk og står på ingen måde i forhold til den mængde materiale, der skal udarbejdes af deltagerne. Det er ofte den offentlige bygherres behov for budgetsikkerhed, som er årsag til  kravet om aflevering af meget detaljerede forslag og kalkulationer i konkurrencen.

Grundighed i planlægningen, solide programmer, realistiske budgetter og tidsplaner er afgørende for en ordentlig proces og byggeri til prisen.

Preben Dahl, advokat og chefjurist hos Danske Arkitektvirksomheder sætter i en ny artikel i magasinet "Hospital Drift & Arkitektur" spørgsmålstegn ved om de detaljerede afleveringskrav nu også sikrer bygherren budgetsikkerhed. Alt for mange projekter ender på trods af de detaljerede konkurrenceforslag med budgetoverskridelser og konflikter. Det må således konkluderes, at detaljerede konkurrenceforslag ikke medfører den efterstræbte budgetsikkerhed. Grundighed i planlægningen, solide programmer, realistiske budgetter og tidsplaner er afgørende for en ordentlig proces og byggeri til prisen.

Læs hele artiklen på side 28 i Hospital Drift & Arkitektur