Foto af kvinde med hånd foran ansigtet

Sexchikane på arbejdspladsen

Dato 16.03.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Mihai Surdu

Sexisme, chikane og krænkelser findes. Det viser den seneste tids debat og beretninger fra flere brancher. Brug dette momentum - også selvom der ikke er konkrete sager på bordet - til at tage snakken om adfærd og kultur - og sørg for at have en personalepoltik på området, så alle ved, hvor de kan gå hen, hvis de føler sig forulempede.

Arkitektbranchen adskiller sig sandsynligvis ikke fra resten af samfundet, så det kan bestemt ikke udelukkes, at der findes sexisme på nogle tegnestuer. Hos Danske Arkitektvirksomheder opfordrer vi derfor også vores medlemmer til

  • at have en helt klar personalepolitik vedr. sexisme, sexchikane og krænkende adfærd,
  • at ledelsen melder klart ud, at sexchikane er uacceptabelt, og
  • at det skal være tydeligt, hvem man kan gå til, hvis man oplever grænseoverskridende adfærd.

"Vi har forskellige grænser, og det er derfor vigtigt, at man får talt om, hvilken adfærd der er acceptabel, og hvilken adfærd der ikke er." Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder

Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder understreger vigtigheden af at tage emnet alvorligt, og tage dialogen om sexisme – om den måde man omgås, taler til og om hinanden på – og hvad det er for en kultur man har, og man ønsker at have i virksomheden. Hun uddyber:

"Vi har forskellige grænser, og det er derfor vigtigt, at man får talt om, hvilken adfærd der er acceptabel, og hvilken adfærd der ikke er."

Danske Arkitektvirksomheder har også for nylig opfordret medlemmer - gennem vores nyhedsbrev og på LinkedIn - til at bruge dét momentum, der er netop nu, til at kigge personalepolitikken efter i sømmene og til at tage emnet op i både ledelsen og med medarbejdere i virksomhederne. Herudover vil emnet også blive diskuteret i Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse.

Vi kan anbefale at bruge materiale fra kampagnen ”Hvor går grænsen?” der er udviklet af DI og Arbejdstilsynet som bl.a. indeholder dialogkort, der kan bruges til at skabe en øget bevidsthed om individuelle grænser og til at forebygge seksuel chikane og krænkende adfærd.

Læs mere om "Hvor går grænsen?"

Herudover anbefaler Lene Espersen både medlemmer og andre ledere at støtte op om "Ledernes" løfte om 0-tolerance, som over 4.000 ledere fra mange forskellige brancher og virksomheder allerede har tilsluttet sig.

Løfte: 0-tolerance overfor sexchikane