COVID-19: Frivillig aftale om nedsat arbejdstid

Dato 24.03.20 |
Af:
Louise Siggaard Jensen

For de virksomheder, der som følge af COVID-19 ønsker at indgå frivillige aftaler om nedsat arbejdstid med deres ansatte, har DI, FAOD, JA og KF udarbejdet en fælles skabelon, som parterne på den enkelte virksomhed kan tage udgangspunkt i og tilpasse til virksomhedens situation. DI står klar med råd og vejledning.

DI, FAOD, JA og KF har udarbejdet en fælles skabelon, som parterne kan tage udgangspunkt i, hvis man ønsker at indgå frivillige aftaler om nedsat arbejdstid med sine ansatte.

Download skabelonen i word-format nederst på siden.

Organisationerne har i fælleskab udarbejdet en skabelon til frivillig aftale om nedsat arbejdstid, som parterne kan tage udgangspunkt i på den enkelte virksomhed. Aftalen bør kun anvendes ved driftsmæssige årsager af forventeligt kortere varighed. Begrundelsen herfor bør drøftes og forklares de ansatte. Den forventede varighed skal på forhånd meldes ud og indsættes i punkt 4.

Organisationerne anbefaler parterne at undlade at indgå frivillige aftaler om nedsat arbejdstid med visse medarbejdergrupper:

  • Langtidssygemeldte samt ansatte på orlov. Ved raskmelding eller tilbagevenden fra orlov kan den ansatte vælge at indgå en frivillig aftale om nedsat tid.
  • Ansatte i fleksjob, ansatte i opsagte stillinger, midlertidigt ansatte, samt ansatte, der er eller vil blive omfattet af efterlønsreglerne, mens aftalen løber.

Da disse frivillige aftaler som udgangspunkt vil blive indgået på baggrund af en situation, hvor virksomheden har en markant nedgang i aktivitet, vil det sjældent være nærliggende at foretage nyansættelser i den periode, hvor aftalerne er gældende, medmindre der er tale om nye/andre funktioner eller kompetencer, som virksomheden ikke i forvejen råder over, og virksomhedens behov ikke kan dækkes ved at efteruddanne/omskole nuværende ansatte.

Sker der undtagelsesvis nyansættelse i aftaleperioden, skal tillidsrepræsentanten forinden orienteres om situationen og have lejlighed til at udtale sig. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, bør de ansatte orienteres.

Organisationerne anbefaler, at virksomhederne orienterer de ansatte løbende om virksomhedens situation, og tillidsrepræsentanterne/de valgte kontaktpersoner skal inddrages løbende i denne proces. Orienterings- og mødefrekvensen vil variere efter den enkelte virksomheds behov og situation, men organisationerne opfordrer til, at dette sker minimum hver anden uge.

Skabelon for frivillig aftale om nedsat tid og løn
Form for Voluntary Agreement on Temporary Reduction of Working Hours / COVID-19