Piktogram

Dilemma-undersøgelse: BR18 vrs. bæredygtighed

Dato 08.02.23 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

Vi ved det godt: BR18 og grøn omstilling spiller ikke altid samme melodi. Der er behov for at kortlægge erfaringer med, hvor arbejdet med mere bæredygtigt byggeri støder på bygningsreglementets krav. Der er brug for debat om, hvordan vi kan balancere forskelligartede hensyn til byggeriet. Danske Arkitektvirksomheder er tovholder på BR18-dilemma-undersøgelse. Sigtet er at afdække erfaringer fra byggeriets praksis – fra hele byggeriets værdikæde. Derfor opfordres du til at bidrage til dilemma-undersøgelse!

Giv lyd for dine erfaringer

Undersøgelsen sætter fokus på BR18´s bestemmelser – kapitler, paragraffer, bilag og vejledninger. Vi søger erfaringer med at balancere bæredygtige ambitioner med BR18-krav til konstruktioner, brand, indeklima, byggesagsbehandling, mv. I spørgeskemaet får du mulighed for at dele dine erfaringer med udfordringer, samt give forslag til forandringer. 

Frist for besvarelse er fredag den 10. marts 2023

Bidrag til BR18-dilemma-undersøgelse via dette spørgeskema

 

Hvad er formålet?

Sammen med gode kræfter i byggeriet arbejder Danske Arkitektvirksomheder på, at bygningsreglementet skal understøtte grøn omstilling. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge hvordan BR18s krav konflikter med ambition om mere bæredygtigt byggeri. Hensigten er dels at rejse debat om, hvordan vi balancerer modsatrettede hensyn, dels at tilvejebringe vidensgrundlag for fremtidig tilretning af bygningsreglementets bestemmelser.

Hvem står bag?

Undersøgelsen udarbejdes i regi af Strateginetværket (se Strateginetværket for bæredygtigt byggeri - Bygherreforeningen), og Danske Arkitektvirksomheder er tovholder på undersøgelsen. 

Strateginetværket samler mere end 34 organisationer og institutioner i byggebranchen med øje for at implementere og udvikle National strategi for bæredygtigt byggeri (im.dk).

For mere information om undersøgelsen - kontakt: Kirstine Brøgger Jensen, Danske Arkitektvirksomheder, kbj@danskeark.dk.