Sagkyndige medlemmer til landsretterne søges

Opdateret 04.04.18 |
Af:
Preben Dahl

Danske Arkitektvirksomheder skal indstille sagkyndige retsmedlemmer til Vestre- og Østre Landsret. Interesserede medlemmer og deres ansatte kan indsende CV senest fredag den 20. april.

Vestre- og Østre Landsret har bedt Danske Arkitektvirksomheder om at indstille fire medlemmer til Vestre Landsret og fire medlemmer til Østre Landsret.

I forbindelse med indstilling af medlemmer til landsretterne, kan interesserede medlemmer og deres ansatte sende CV til Danske Arkitektvirksomheder. Der ønskes ikke en lang redegørelse, og CV’et skal primært dokumentere et ”indgående og tidssvarende kendskab” til byggeri. Beskikkelsesperioden for de nuværende medlemmer udløber den 31. december 2018, og der kan ske genindstilling af nuværende sagkyndige.

I forbindelsen med indstillingen afgiver Danske Arkitektvirksomheder følgende oplysninger til de to landsretter: Den indstilledes fulde navn, fødested, CPR nummer, privatadresse, telefonnummer, mailadresse, forretningsadresse og arbejdstelefonnummer.

Udvælgelsen af de personer som skal indstilles foretages af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg for Aftaleret efter en konkret vurdering. Efter at indstillingen er afsendt, slettes de modtagne oplysninger. CV’erne sendes til Ulla Michael på info@danskeark.dk og bedes mærket ”sagkyndig til landsretterne”.

Danske Arkitektvirksomheder skal have modtaget interesseredes CV’er senest fredag den 20. april kl. 15.00.

Hvervet som sagkyndig retsmedlem er uafhængigt af Danske Arkitektvirksomheder. Betaling og vilkår i øvrigt er således et forhold mellem den sagkyndige og den enkelte landsret.

Formelle betingelser

Følgende formelle betingelser skal være opfyldt for at kunne blive indstillet som sagkyndige retsmedlemmer;

  • indgående og tidssvarende kendskab til vedkommende sagsområde
  • dansk indfødsret
  • man må ikke være fyldt 70 år
  • man skal være uberygtet
  • man må ikke være umyndig eller under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter § 7
  • ens bo må ikke være under konkursbehandling
  • den sagkyndige skal endvidere have fast bopæl eller forretningssted inden for den retskreds, som personen beskikkes for. (Vestre Landsret: Jylland og Østre Landsret: Sjælland, Fyn, Bornholm og Færøerne).

I forbindelse landsretternes behandling af de indstillede, vil der blive indhentet en udtalelse fra strafferegistreret.