Foto af arbejdsgruppe

Stor opbakning til fælles nordisk brev til Autodesk

Dato 06.12.22 |
Af:
Peter Hyttel Sørensen

Foto: Pressefoto / Autodesk

I september sendte Association of Consulting Architects i Norge i samarbejde med søsterorganisationer fra Danmark, Finland og Island et åbent brev til Andrew Anagnost, President og Chief Executive Officer hos Autodesk. Samtidig lancerede vi hjemmesiden www.the-nordic-letter.com, hvor virksomheder kunne støtte initiativet ved at underskrive det.

Initiativet "The Nordic Letter" har skabt stort engagement i Norge, Danmark, Island og Finland. 238 virksomheder har indtil videre underskrevet brevet og dermed bekræftet, at det er et meget relevant emne at tage fat på på vegne af vores medlemmer.

The Nordic Letter

Tak til alle, der har skrevet under!

I løbet af de sidste par år har der været flere initiativer, der adresserer en voksende bekymring over tilstanden på softwaremarkedet inden for arkitektur-, ingeniør- og byggebranchen (AEC). Det første åbne brev blev offentliggjort i 2020, og flere fulgte efter uden væsentlige forbedringer i softwaren. Licenser og licensvilkår blevet stadig dyrere og vanskeligere at administrere på trods af langsom udvikling.

Inden lanceringen af det seneste brev fra den 12. september kontaktede arbejdsgruppen initiativtagerne til det første åbne brev (se www.letters-to-autodesk.com), hvor vi fik gode råd til, hvordan vi kunne skabe størst mulig opmærksomhed med brevet. Brevet fik opmærksomhed gennem flere artikler i Norden, Storbritannien og USA. Ikke mindst står Arkitekternes Europaråd (ACE) bag indholdet af brevet og opfordrer sine medlemmer til at støtte det ved at underskrive.

Engagement betaler sig

Allerede dagen efter brevet blev sendt til Andrew Anagnost, modtog vi et svar, og der blev afholdt et indledende møde med Nicolas Mangon, Vice President AEC Strategy og Amy Bunszel, Executive Vice President, Architecture, Engineering and Construction Design Solutions, begge fra Autodesk, den følgende uge.

På den store Autodesk-konference, Autodesk University, som fandt sted i New Orleans 27.-28. september præsenterede Autodesk deres seneste nyheder, som blandt andet er det helt nye cloud-baserede arbejdsområde Forma, som Anagnost omtaler som den næste generation af BIM-værktøjer. Det er interessant at bemærke, at norske Spacemaker bliver det første program på platformen, som et tidligt fase design og simuleringsværktøj.

Den 27. oktober havde repræsentanter for organisationerne bag Nordic Letter et fysisk møde i Oslo sammen med CEO Andrew Anagnost, Amy Bunszel, Rob Maguire, Vice President, AutoCAD hos Autodesk og Dan Lohmeyer, Vice President, Product Development hos Autodesk. På dette møde diskuterede vi både den langsigtede udvikling af den nye platform Forma og kortsigtede mål for Autodesk, Revit og andre værktøjer. Vi udtrykte vores bekymring for ejerskab af data i cloud-løsninger og præsenterede vores behov og ønsker til fremtidige arbejdsredskaber for arkitekter og landskabsarkitekter. Som allerede nævnt i brevet foreslog vi en møderække af workshops, hvor Autodesks udviklere kan mødes med vores arkitekter for at diskutere og finde løsninger på konkrete udfordringer og prioritere de vigtigste opgaver. 

Den 4. november modtog vi et svar fra Autodesk, der anerkender brevets hovedpunkter: "Vi er enige om, at dette er vigtige områder, og de er rimeligt godt tilpasset vores udviklingsprioriteter. Vi er forpligtet til fortsat at investere i eksisterende produkter (Revit, Civil 3D osv.), mens vi parallelt udvikler Forma, vores AEC-industrisky. Vi overgår fra nutidens filbaserede tilgang til AEC cloud-informationsmodellen, hvor granulære data kan tilgås på tværs af nuværende og fremtidige applikationer. Vi mener, at Forma er en bedre tilgang til at opnå de ønskede resultater end at genopbygge de enkelte produkter. Over tid vil Forma muliggøre bedre samarbejde på tværs af værdikæden og fremskynde BIM-baseret projektlevering."
 
For at følge op på brevet vil Autodesk gerne fortsætte dialogen. De nordiske foreninger er derfor ved at udarbejde en prioriteret liste over Revit-problemer, der primært kan identificeres som "hurtige løsninger". Grundlæggende vil fokus være at forbedre og rette eksisterende funktionalitet frem for at introducere ny. Denne liste vil fungere som et fundament for kommende workshops. Autodesk har foreslået en executive sponsor for denne proces i tæt samarbejde med udviklingsteamet. Derudover er vi blevet inviteret til at deltage i de indledende udviklingssessioner for den næste generation af Autodesk-software "Forma".

Vi vender tilbage med en yderligere update til foråret efter de indledende workshops.

Til jer som i mellemtiden skulle have yderligere interesse i emnet, kan nedenstående YouTube kanal anbefales:

BIM for Interior Design