Foto af Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder

En fælles opgave at tale kulturen op igen

Opdateret 21.08.19 |
Af:
Katja Viltoft og Karen Sejr

Foto: Astrid M. Busse Rasmussen

Danske Arkitektvirksomheders formand Katja Viltoft deltog i midten af august i kulturministerens traditionsrige "Røddingmøde" som repræsentant for arkitektbranchen.

I et døgn diskuterede repræsentanter fra hele kulturlivet: musik, litteratur, billedkunst, arkitektur, teater, kulturhuse, idræt etc. med kulturministeren Joy Mogensen og hendes embedsfolk på Rødding Højskole. Bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder Katja Viltoft repræsenterede arkitektbranchen sammen med Johnny Svendborg, formand i Arkitektforeningen.
 
Kulturministeren har tre særlige fokusområder, som hun gerne vil have en dialog med kulturen om: Børn & unge, frivillighed og public service. Ministerens overordnede mission er at få kulturlivet til at arbejde mere sammen, bakke hinanden op og i fællesskab at tale kulturen op. 
 
Hun appellerede meget til kulturlivet om at bistå med at løse nogle af samfundets udfordringer. Det gælder sammenhængskraft, udsatte unge og ensomhed, samarbejder på tværs mellem institutioner og frivillige, ildsjæle og virksomheder. Og opfordrede til at have fokus på, at kulturen skal henvende sig mere til almindelige mennesker og i højere grad gå i dialog med omverdenen.

Arkitektur: Et dagligt kulturtilbud

I den sammenhæng er det værd at fremhæve, at arkitekturen er en af de kulturformer som måske kommer bredest ud til alle dele af samfundet. Alle danskere møder arkitekturen hver eneste dag: i skolen, på hospitalet, på byens pladser, i deres hjem og alle mulige andre steder, hvor vi færdes. Den offentlige prioritering af arkitektonisk kvalitet er dermed også et kulturtilbud til alle. Et kulturtilbud, der ikke kræver økonomisk støtte fra Kulturministeriet, men til gengæld har brug for opbakning og strategisk satsning for at få alle offentlige instanser til at prioritere arkitektonisk kvalitet.
 
En vigtig støtte for hele arkitektfaget er en visionær arkitekturpolitik. Vi håber, at Kulturministeren vil tage arkitekturpolitikken op af skuffen, gøre den til sin egen og sende den ud i en revideret og gerne mere bæredygtig udgave. For en visionær arkitekturpolitik er et pejlemærke der viser, at vi som samfund mener, at arkitektur er vigtigt.
 
Hele kulturområdet er generelt under pres og har brug for - i en meget rationel og bundlinje-fokuseret dagsorden - at kunne beskrive sin egen værdi. Her kan vi som arkitektstand med Danske Arkitektvirksomheders ”værdiskabelsesprojekt” være et forgangseksempel for kulturområdet og vise, at dokumentation understøtter relevansen og værdien af vores projekter. Samt at en bred samfundsmæssig relevans på den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bundlinje ikke er en modsætning til et højt kunstnerisk og arkitektfagligt niveau.

Den brede anerkendelse er vigtig 

Forudsætningen for dette er, at arkitektur er bredt anerkendt i samfundet. Her spiller medierne en vigtig rolle og der er heldigvis fokus på arkitektur, fra den seriøse ende over de mange livsstils programmer om huse og indretning. Et eksempel på at ”public service” er med til at give arkitekter en stemme, så de på let forståeligt dansk kan fortælle, hvad god arkitektur også kan være.
 
Tilsvarende er det vigtigt at bringe viden om og inspiration omkring arkitektur ud til børn og unge. Helt grundlæggende for at understøtte arkitekters opbakning og forankring i resten af samfundet og få betydningen af arkitektur plantet i næste generation. 
 
Kulturmødet i Rødding bekræfter, at arkitektfaget har en stærk forankring i kulturområdet, selvom vi i dagligdagen mest har blikket rettet mod udbud, ghettoplaner, BIM, klima og meget mere. Vi har meget at bidrage med, og sætter stor pris på, at den nye kulturminister inviterer arkitekturen indenfor.