Få styr på skilsmissepapirerne inden det går galt

Opdateret 03.07.18 |
Af:
Sait Cifti

Vil du eller har du allerede startet en virksomhed med én eller flere partnere, så anbefaler Danske Arkitektvirksomheder, at I får styr på skilsmissepapirerne fra starten. Lange skilsmisser koster både tid og penge.  

I bor sammen, I har fælles økonomi, I deler navn og kommunikation er alfa og omega. I er måske ikke blevet svejset sammen på hverken rådhuset eller i kirken, men I er partnere i en arkitektvirksomhed. I begyndelsen er alt rosenrødt og ingen af jer har en eventuel skilsmisse i tankerne. 

Men brud er svære - også i en professionel sammenhæng. Hos Danske Arkitektvirksomheder opfordrer vi derfor medlemmer til at tage sorgerne på forskud og få styr på og gøre jer tanker om, hvordan I vil gå fra hinanden, hvis det skulle ske. Det kan også være en god ide at gøre sig nogle af de samme tanker i forbindelse med eksempelvis et generationsskifte. 

Partnerne i en arkitektvirksomhed har typisk kun taget stilling til ejerandelene, men der er behov for at tage stilling til mange flere forhold. Det kunne eksempelvis være hvem og hvordan aktiver og passiver skal gøres op. 

Der kan spares både tid og penge, ligesom der vil være færre gnidninger, hvis I fastsætter rammerne for, hvordan I vil gå fra hinanden inden det måske bliver aktuelt. Ved at tage stilling til en række forhold vil parterne oftest ende med en rimelig aftale. 

Danske Arkitektvirksomheder anbefaler, at I blandt andet tager stilling til følgende faktorer, som en del af en eventuel exit-strategi: 

  • Afstemning af roller og ansvarsfordeling i virksomheden
  • Tag stilling til hvordan aktiver og passiver skal opgøres - og hvem der skal gøre det
  • Rettigheder og ophavsret
  • Virksomhedens navn
  • Rettigheder omkring videreførelse af virksomhed
  • Fordeling af udgifter til eksterne rådgivere 
  • Fordeling af sager og ansvar
  • Fordeling af kunder 
  • Generationsskifte

Ovenstående er ikke en udtømmende liste.

Hvis I har en aftale om en eventuel skilsmisse på plads fra begyndelsen, så bliver det nemmere at gå fra hinanden, fordi I har en drejebog, som I kan følge. Er det ikke på plads, så er risikoen for at konfliktniveauet stiger, væsentligt højere. Det kan føre til lange forhandlinger og bremse alle parters muligheder for enten at starte ny virksomhed, videreføre den gamle eller få arbejde andetsteds. 

Formelt er skilsmisseaftaler ikke en del af Danske Arkitektvirksomheders kerneområder, men vi bistår gerne med råd og vejledning. Hvis konflikten skulle opstå kan vi også hjælpe med at mægle. Ellers henviser vi gerne til en ekstern hjælp.