Illustration fra analyse

Analyse: Færre arkitektvirksomheder mangler ordrer - kan være tegn på bedring

Dato 12.04.24 |
Af:
Sebastian Kaldahl

En ny analyse fra Danske Arkitektvirksomheder viser, at færre arkitektvirksomheder mangler ordrer. Det aktuelle niveau er 58 procent, hvor det i store dele af 2023 har været over 60 procent. Der kan være tegn på, at branchen er på vej frem efter flere hårde år.

Færre arkitektvirksomheder står i starten af 2024 med ordre-mangel efter et par turbulente år, hvor stigende renter og høje byggeomkostninger har presset ordrebøgerne i bund. Aktuelt mangler knap 58 pct. af arkitektvirksomhederne ordrer, hvilket er højt i en historisk kontekst, men set i forhold til det høje ni-veau i 2023, er der faktisk tegn på bedring i branchen, og det kan have en positiv afsmittende effekt på den øvrige del af byggebranchen.

- Vi kan se tegn på, at både inflation og renter retter sig op. Det har afgørende indflydelse på, at der igangsættes flere projekter. Så selvom der ikke igangsættes mange projekter, ser det ud til, at markedet så småt er ved at vende, og vi ser forhåbentlig ind i en tid, hvor aktiviteten gradvist vil tiltage, siger Lars Storr-Hansen.

"Vi ser forhåbentlig ind i en tid, hvor aktiviteten gradvist vil tiltage" Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

- Realiseringen af nye projekter fra især de almene og offentlige bygherrer er dog i den lave ende i forhold til, hvad vi normalt ser. Stramme anlægsrammer og rammebeløb, som ikke følger de høje byggeomkostninger, gør det svært at udfolde projekterne, og det mærker vores medlemsvirksomheder, siger Lars Storr-Hansen, administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder, der opfordrer til et sporskifte:

- Det er skadeligt, at så få projekter bliver til virkelighed, da byggebranchen er med til at løse langsigtede udfordringer i vores samfund. Branchen er afgørende i den grønne om-stilling, og når fx den største offentlige bygherre, kommunerne, står med stramme an-lægsbudgetter grundet kortsigtede fænomener så som inflation, sænker vi tempoet i den nødvendige grønne transformation, og det kommer med en pris, siger Lars Storr-Hansen.

Hent hele analysen herunder.

Illustration fra analyse
Analyse - færre arkitektvirksomheder mangler ordrer