Dansk Industri på Rådhuspladsen i København. Foto: Søren Nielsen
DI og Dansk Byggeri går sammen, og den 1. september 2020 rykker Dansk Byggeri fra Nørreport til industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

DI og Dansk Byggeri fusionerer

Dato 17.06.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Søren Nielsen / Dansk Industri

Sammenlægningen af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, DI og Dansk Byggeri betyder at byggeriet bliver det største "enkeltområde" i DI. Det giver Danske Arkitektvirksomheder, FRI m.fl. en langt stærkere platform for at få indflydelse på direktionsgangene og i den politiske interessevaretagelse.

På en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 10. juni 2020 blev sammenlægning med Dansk Byggeri godkendt af DI med et stort flertal, og tilsvarende var blev godkendt af Dansk Byggeri dagen før.

Styrker værdikæden i branchen

Hos Danske Arkitektvirksomheder hilses sammenlægningen velkommen. En større medlemskreds, der dækker alle aktører, kan skabe større synergi - fra arkitekternes rolle i de indledende designfaser, over projektering, udførelse, og udvikling af klimavenlige byggematerialer, frem til byggeaffaldet - i omstillingen til et meget mere cirkulært byggeri. En omstilling der kræver at alle i branchen får et tættere og mere tillidsfuldt samarbejde og enes om de væsentligste dagsordner i den grønne omstilling.

En slagkraftig erhvervsorganisation, der dækker hele byggeriets værdikæde, vil sikre et større politisk fokus på bæredygtighed og grøn omstilling." Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Om sammenlægningen siger Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder: "Sammenlægningen er godt nyt for byggeriet generelt og i særdeleshed også for Danske Arkitektvirksomheder og mulighederne for at påvirke såvel samfundsdebatten som den politiske proces. En slagkraftig erhvervsorganisation, der dækker hele byggeriets værdikæde, vil sikre et større politisk fokus på bæredygtighed og grøn omstilling som hovedtema i den generelle erhvervspolitiske debat."

Derudover betyder sammenlægningen også, at byggeriet og dens medlemmer bliver det største "enkeltområde" i DI. Det giver Danske Arkitektvirksomheder, FRI m.fl. en langt stærkere platform for at få indflydelse på direktionsgangene og i den politiske interessevaretagelse.

Hvad betyder sammenlægningen?

Dansk Byggeri består af 5.700 medlemsvirksomheder, som i forlængelse af sammenlægningen bliver en del af Dansk Industri, hvis medlemstal stiger fra 11.700 til 17.400. Med sammenlægning bliver Dansk Byggeri etableret som et branchefællesskab for bygge- og anlægsvirksomheder. Alle Dansk Byggeris medlemmer flytter til DI og bliver en del af et stærkt branchefællesskab, der kommer til at hedde Dansk Byggeri.

Læs mere om sammenlægningen her