Foto af EU flag

EP-valget er vigtigt for Europa og byggebranchen

Dato 06.06.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Rammerne for byggebranchen udstikkes i stadigt højere grad fra EU. Derfor er EP-valget på søndag ikke alene vigtigt for Europa. Det vil også få stor og direkte betydning for byggebranchen.

Når vi på søndag den 9. juni sætter vores kryds ved valget til Europa-Parlamentet, er det ingen overdrivelse at sige, at det sker midt i en skæbnestund for Europa, der er udfordret udefra og indefra.

I forhold til omverdenen skal Europa og EU stå op imod truslen fra Vladimirs Putins Rusland, der fortsætter sin blodige angrebskrig mod Ukraine. På den store geopolitiske klinge skal Europa finde sin position i rivaliseringen mellem USA og et frembrusende Kina, som er på fremmarch politisk, økonomisk og i stigende grad militært. Mod syd kæmper migranter for at komme til det forjættede europæiske kontinent, og oven i det er EU påvirket af den voldsomme konflikt i Gaza. De seneste år har man fra EU’s side også kæmpet mod indflydelsen fra tech-giganterne, som har sat gang i en udvikling, som kun få havde forudset, og som endnu færre har nået at gardere sig imod.

Indefra er mange EU-lande præget af store opbrud blandt vælgerne. Mange eksperter har forud for valget peget på, at der vil ske en højredrejning af Europa Parlamentet. Sker det, kan det bl.a. få betydning for tempoet i den grønne omstilling, som ellers har stået højt på dagsordenen i EU.

Kort sagt er der mange gode grunde til at gøre sin demokratiske pligt og sætte sit kryds.

I forhold til vores egen branche står det klart, at EU spiller en voksende rolle, når det handler om de rammevilkår, der gælder for aktørerne i byggesektoren. Det betyder, at EU-systemet bliver stadigt vigtigere at forholde sig til og øve indflydelse på. Det gør vi allerede i Danske Arkitektvirksomheder, ligesom vi gør det i fællesskab med andre alliancepartnere indenfor byggesektoren og via f.eks. ACE, Architects Council of Europe.

"I den proces har arkitektvirksomheder, hjemme og ude, spillet en vital rolle som grønne frontløbere, og den rolle er fortsat vigtig." Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Overordnet er der grund til at rose, at EU har sat barren højt, når det handler om den grønne omstilling, som byggesektoren i høj grad kan og vil bidrage til. I den proces har arkitektvirksomheder, hjemme og ude, spillet en vital rolle som grønne frontløbere, og den rolle er fortsat vigtig.

Men udenfor Danmarks grænser må vi også have øje for, at der rundt om i andre europæiske lande er opstået en protestbølge mod dele af den grønne omstilling fra borgere, virksomheder og brancher, som bliver presset af forandringerne.

I den kommende tid bliver det afgørende at finde en balance. Vi må sikre os, at de nødvendige grønne tiltag gennemføres, og på nogle felter skal vi rent faktisk rykke hurtigere. Sker det ikke, vil det ikke alene være skidt for miljøet og klimaet. Vi vil også tabe skridt i konkurrencen med bl.a. USA og Kina, der byder ind med løsninger til den grønne transformation. Og taber vi terræn i forhold til dem, vil europæisk nølen også koste arbejdspladser.

Men parallelt med dette bliver det vigtigt at have øje for de mennesker, virksomheder og brancher, som kan komme i klemme i omstillingen. Det er ikke en nem balancegang, men den er nødvendig. For hvis protesterne vokser sig større rundt om i Europa, vil den grønne omstilling i værste fald blive sat tilbage. 

En anden afgørende dagsorden i forhold til EU handler om det bureaukrati, som i stigende grad belaster europæiske virksomheder.

Det er som udgangspunkt klogt med fælles EU-regler frem for mange forskellige nationale regler. Men den omfangsrige regulering fra EU-systemet kan gøre det unødigt kompliceret for den enkelte virksomhed at finde vej i regeljunglen. Det gælder især for gruppen af små og mellemstore virksomheder, som jo kendetegner dansk erhvervsliv, og som mange danske arkitektvirksomheder også hører til. Når bureaukrati kommer ud af kontrol, er regler ikke længere en fordel, men en byrde, der koster konkurrenceevne.

I den kommende periode, hvor det nye EP-parlament skal tage stafetten op i en sjældent udfordrende tid, vil kampen for den grønne omstilling og opgøret mod overdrevent bureaukrati være nogle af de dagsordener, vi vil arbejde med i Danske Arkitektvirksomheder. Det vil vi gøre i forhold til Bruxelles. Men i høj grad også herhjemme, hvor der netop er åbnet op for en tiltænkt kritisk revision af bygningsreglementet, der både skal have et mere grønt sigte og være mere enkelt at overskue.

Den ambition kunne man også godt arbejde efter i EU.