Foto fra Nordhavnen
Nordhavnen i København med The Silo af COBE og Frihavnstårnet af Praksis Arkitekter i front.

Nytårshilsen fra Lene Espersen

Dato 06.01.20 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Morten Soelberg

Klimahandlingsplaner, overenskomstforhandlinger, 60-års fødselsdagsfest, vejledning i implementering af FN's Verdensmål m.m. 2020 tegner til at blive et spændende og afgørende år for byggeriet og Danske Arkitektvirksomheder. Direktør Lene Espersen kigger fremad og løfter sløret for nogle af de ting, vi har i støbeskeen i 2020.

Rigtig godt nytår. Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye årti.

2020 byder på en række meget spændende udfordringer for vores branche.

Klimaet og byggeriet

Et bredt flertal i folketinget har vedtaget en af verdens mest ambitiøse klimalove der skal sikre, at Danmark juridisk forpligtes til at nå det politiske mål om 70 % CO2 reduktion nationalt i 2030.

Det er en meget ambitiøs målsætning, der kræver innovative partnerskaber på tværs af brancher og faggrupper. Danske Arkitektvirksomheder er derfor også begejstrede over Regeringens 13 klimapartnerskaber, der skaber gode rammer for ideudveksling på tværs af erhvervslivet.

Danske Arkitektvirksomheder deltager aktivt i Klimapartnerskab for Byggeri og Anlæg  samt Klimapartnerskab for service, it og rådgivning. Partnerskaber der også involverer flere af vores medlemmer. Kort før jul opfordrede vi flere medlemmer til at komme med konkrete forslag til samt byde ind med projekter der er gennemført, og hvor der er dokumenteret en positiv effekt i forhold til klimabelastning. Vi har fået overvældende stor respons, hvilket er meget glædeligt og vigtigt i den kommende måneds arbejde, da det kommer til at indgå som en vigtig base for de klimahandlingsplaner, der lige nu er på tegnebrættet.

Byggeriet står for 40 % af energiforbruget i Danmark, 35 % af CO2 udslippet og 35 % af affaldsmængden , så vores input som rådgivere er helt afgørende.

OK 2020

2020 vil ligeledes byde på overenskomstforhandlinger, som DI varetager på vores vegne. Vi har organiseret os såvel med en forhandlergruppe som en baggrundsgruppe, så vores medlemmer er repræsenteret bredt under forhandlingerne.

60-års fødselsdag skal fejres

Danske Arkitektvirksomheder fylder 60 år i 2020. I den anledning bliver årets generalforsamling torsdag den 23. april udvidet med ikke bare et topmøde, men også middag og fest. Det hele kommer til at foregå i den arkitektoniske perle ”Vilhelm Lauritzen-Terminalen”. Bygningen er et fantastisk eksempel på, at arkitektonisk kvalitet også er garant for langtidsholdbart bæredygtigt byggeri. Eftermiddagens topmøde, efter generalforsamlingen, fokuserer på FN´s Verdensmål, hvor vi bl.a. vil præsentere en vejledning til vores medlemmer, om hvordan I - vi - kan arbejde med at implementere Verdensmålene i vores forretning, i projekter og i vores virksomhed.

En stærkere rådgivningsstemme 

Vi afsluttede 2019 af med en underskrevet MoU (Memorandum of Understanding) med Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRI, da vi i stigende grad ser et medlemsbehov og en politisk gevinst gennem en stærkere rådgiverstemme. Det vil også sikre en optimal medlemspleje, hvor FRI og Danske Arkitektvirksomheders medlemmer på mange områder har fælles udfordringer.

Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre overholdelse af nyt aftaleparadigme ABR18 (uden unødige fravigelser), reducere transaktionsomkostninger i byggeriet, samt at sikre flere adgang til offentlige udbud. Primært ved at offentlige bygherrer stopper den uheldige adfærd med at kræve treårige referencer.

Nye medlemstilbud på trapperne

På "hjemmefronten" har sekretariatet - ud over vejleningen til FN's Verdensmål - flere services i støbeskeen i 2020. Der introduceres et nyt tilbud om Benchmarkanalyse i en fornyet version, som vi håber, at mange vil benytte sig af. I foråret præsenteres også en ny international kernefortælling, og så udvider www.danskeark.dk den engelske hjemmeside, så flere ikke-dansktalende kan bruge vores site og få indblik i danske arkitektvirksomheders værdiskabelse. Vi glæder os også til at kunne præsentere den engelske oversættelse af Arkitekt - dokumenter din værdiskabelse, så værktøjskassen bliver tilgængelig for flere medlemmers ansatte. Herudover kommer også nye forsikringskurser i halen på ABR18, medlemsmøder om forbrugeraftaler m.m. Og så bliver der hjælp at hente til implementeringen af årshjulet i Det hele hænger sammen

Vi står alt i alt overfor et spændende og vigtigt år med mange afgørende milepæle - både for organisationen Danske Arkitektvirksomheder, byggebranchen og den globale klimadagsorden.

Jeg håber, at vi ses til generalforsamlingen i april, hvor jeg glæder mig til at fortælle mere om de forskellige søsatte initiativer og ikke mindst, hvad 2019 bød på af udfordringer og muligheder.