Billede af kvinde med hånd foran ansigtet

Sexisme i arkitektbranchen: Helt uacceptabelt!

Dato 18.03.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Nadine Shaabana

Ny undersøgelse fra FAOD dokumenterer, at omfanget af sexisme i arkitektbranchen er ligeså udbredt som i andre brancher. For mange oplever at blive krænket. Både kvinder og mænd. Og det er helt uacceptabelt siger Katja Viltoft, partner hos JJW Arkitekter og bestyrelsesformand hos Danske Arkitektvirksomheder.

Forbundet Arkitekter og Designere har netop udgivet resultatet af en medlemsundersøgelse om sexisme og seksuel chikane. Resultatet er nedslående, da undersøgelsen viser, at der selv inden for de seneste to år er forholdsvist mange, der har oplevet krænkende adfærd såvel i private som i offentlige ansættelser.

Danske Arkitektvirksomheder der repræsenterer de fleste danske private arkitektvirksomheder tager kraftigt afstand fra sexisme og seksuel chikane og sætter stor pris på at få omfanget undersøgt. Én ting er rygter og snak i krogene. Noget andet er at få problemet afdækket.

”Det er vigtigt, at vi som arkitektvirksomheder tager ansvar for, at den kultur, der er i vores virksomheder, ikke er sexistisk" Katja Viltoft, bestyrelsesformand, Danske Arkitektvirksomheder

Katja Viltoft der er bestyrelsesformand hos Danske Arkitektvirksomheder tager undersøgelsen meget alvorligt:

”Det er vigtigt, at vi som arkitektvirksomheder tager ansvar for, at den kultur, der er i vores virksomheder, ikke er sexistisk. Herunder sikrer, at der er et sted, man trygt kan henvende sig, hvis man oplever grænseoverskridende verbal eller fysisk adfærd.”

Danske Arkitektvirksomheder har netop lanceret et tilpasset paradigme til en ”Personalepolitik mod sexisme” som medlemmerne kan bruge som udgangspunkt for en proces, der kan skærpe fokus på sexisme hos arkitektvirksomhederne og være et skridt på vejen i forhold til at få ændret en kultur. En kultur man i nogle tilfælde måske slet ikke er opmærksom på. Katja Viltoft uddyber:

”Selvom de allerfleste af os oplever, at vi ikke har et problem i virksomheden med sexisme, så må vi jo også erkende, at der kan være nogle blinde vinkler, og at ledelsen ikke ser og hører alt. Heller ikke selvom man laver medarbejdertilfredshedsundersøgelser og APV’er. Og findes det – har virksomheden et ansvar for at tage hånd om det. Både i de konkrete tilfælde, men også fremadrettet med en kulturændring og specifik personalepolitik på området.”

Læs mere om personalepolitik mod seksuel chikane

Sexisme har ledelsens opmærksomhed

På baggrund af en initiativgruppe ”Sexism in Architecture”, der i efteråret 2020 startede en indsamling af underskrifter og vidnesbyrd om oplevelser af sexisme og krænkelser i arkitektbranchen, gjorde Danske Arkitektvirksomheder allerede i november 2020 opmærksom på, at arkitektbranchen med al sandsynlighed ikke adskilte sig fra andre brancher, når det gjaldt sexisme.

I den forbindelse opfordrede vi vores medlemmer til at kigge ind ad og tage snakken om sexisme og sexchikane. Flere medlemmer har taget imod opfordringen og kan berette, at det nu er noget, der har ledelsens fokus, og at man også har taget de politikker, Danske Arkitektvirksomheder har henvist til, i brug.

”Der er en bevægelse i gang. Takket være nogle modige unge kvinder, der har turdet stille sig frem,” udtaler Katja Viltoft og referer til kvinderne bag initiativet ”Sexism in Architecture.”

Og netop dét at arbejde med kulturen og strukturen er også én af de anbefalinger det eksterne bureau, der har lavet FAOD’s undersøgelse, kommer med i rapporten. En anbefaling Danske Arkitektvirksomheder og Katja Viltoft bakker op om, da der næsten altid er forskellige opfattelser af, hvordan kommentarer eller daglig omgang mellem kolleger, ledelse, samarbejdspartnere og bygherrer opfattes:

”Jeg vil derfor opfordre alle til at bruge lejligheden til at få en åben drøftelse på tværs af ledelse og medarbejdere, mænd og kvinder, ældre og yngre om, hvad en god arbejdskultur er.”

Læs mere og hent rapporten om ”Medlemsundersøgelse om sexisme og seksuel chikane”