Billede af kvinde med hånd foran ansigtet

Nyt paradigme: Politik mod sexisme

Dato 17.03.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Nadine Shaabana

Flere undersøgelser viser, at sexisme er et problem i arkitektbranchen. Danske Arkitektvirksomheder og DI tilbyder et paradigme for ”Personalepolitik mod seksuel chikane” som arkitektvirksomheder kan bruge – som et skridt på vejen – til at sætte fokus på sexisme og ændre en uacceptabel kultur.

Der er behov for et ledelsesmæssigt fokus på at bekæmpe sexisme, og det har fået flere af Danske Arkitektvirksomheders medlemmer til at tage nogle af de værktøjer i brug, som vi tidligere har omtalt og henvist til. Det drejer sig bl.a. om DI’s skabelon for ”Personalepolitik mod seksuel chikane”, der er tilgængelig for alle medlemmer af DI. 

Læs mere her

Vi har nu, sammen med arkitektvirksomheden Christensen & Co Arkitekter og DI, tilpasset politikken til arkitektvirksomheder, så den kan bruges – med få tilpasninger – direkte af Danske Arkitektvirksomheders medlemmer. Politikken finder du nederst på siden.

”Med denne politik vil vi åbne dialogen omkring seksuel chikane.(...) Vi ønsker med denne politik, at hele tegnestuen sammen arbejder for at forhindre sexisme og seksuel chikane ved at udvikle et fælles sprog og kultur for, hvad der ikke er acceptabelt.” Uddrag fra "Personalepolitik mod seksuel chikane"

Ting tager tid, og det er nødvendigt

Hos Christensen & Co Arkitekter oplever man, at kulturen grundlæggende er helt ”i orden”. Men derfor skal man alligevel have en politik på området. 

Vibeke L. Lindblad der er CEO og partner hos Christensen & Co Arkitekter har stået i spidsen for den proces, tegnestuen har haft i forhold til at udarbejde politikken og inddrage hele tegnestuen.

Det er nemlig ikke nok bare at udfylde en skabelon og sætte den i ringbindet med personalepolitikken eller lægge den på intranettet eller fællesdrevet. Politikken skal i høring hos tillidsfolk, medarbejdere og hele ledelsen, for at få den rette gennemslagskraft. Om processen siger Vibeke Lindblad:

”Processen har været god, fordi vi har givet os tid til igennem flere runder at, høre FAOD/KF, inddrage en arbejdsgruppe samt hele tegnestuen. Men det tager jo tid, mere tid, end hvis ledelsen bare lavede politikken. Og en politik som kun ledelsen har udarbejdet er ikke dækkende og fundament for en inkluderende kultur – så ting tager tid, og det er nødvendigt!”

Skabelonen kan være en hjælp til at få taget hånd om sexisme i virksomheden, og dermed være første skridt på vejen til at ændre en uacceptabel kultur i samfundet generelt. Hos virksomheder som måske ikke umiddelbart tror eller mener, at man har problemer, kan politikken bruges som anledning til at forebygge sexisme og få talt om diversitet såvel i ledelsen som blandt medarbejdere.

Skabelon for personalepolitik mod seksuel chikane