Foto af bofælleskabet Skråningen i Lejre af Vandkunsten

Klimakrav udskydes til 2027 – for uambitiøst mener Danske Arkitektvirksomheder

Dato 09.12.20 |
Af:
Lene Espersen og Peter Andreas Sattrup

Foto: Skråningen af Vandkunsten / Astrid Maria Rasmussen

Det politiske landskab har i denne uge været præget af en Finanslov med fokus på grøn omstilling tiltag og onsdag, lancerede regeringen så det længe ventede udspil til strategi for bæredygtigt byggeri. Sidstnævnte vil udskyde krav til bindende klimamål til 2027, hvilket betyder, at vi risikerer vi at komme hele seks år bagud i den grønne omstilling. Det er skidt for klimaet, men også rigtig skidt for innovationen og efterspørgslen på de løsninger, mange virksomheder lever af at eksportere.

Finansloven har primært fokus på velfærdsområdet samt initiativer til at afbøde de negative samfundspåvirkninger af COVID 19 og nedlukning. Det er forståeligt, men klimapartnerskabernes anbefalinger også fundet vej gennem prioriteterne.

Det er derfor glædeligt at se, at der er afsat 810 mio. kr. til udfasning af olie- og naturgasfyr kombineret med 300 mio. kr. i 2021 til en bygningspulje der skal fremme grønne boligrenoveringer. Der afsættes ligeledes 150 mio kr. årligt i 2021 og 2022 til yderligere energirenoveringer i offentlige bygninger i kommuner og regioner. Derudover er der afsat 25 mio. Kr. i 2021 og 2022 til at fremme bæredygtigt byggeri.

Der mangler ambitiøse klimamål og mere fokus på eksisterende bygninger

Regeringen har lanceret et længe ventet udspil til strategi for bæredygtigt byggeri. Udspillet har 5 overordnede indsatsområder med i alt 21 indsatser:

  • Indsatsområde 1: Mere klimavenligt byggeri og anlæg herunder
  • Indsatsområde 2: Holdbare bygninger af høj kvalitet
  • Indsatsområde 3: Ressourceeffektivt byggeri
  • Indsatsområde 4: Energieffektive og sunde bygninger
  • Indsatsområde 5: Digitalt understøttet byggeri

Det er meget positivt, at regeringen kommer med en samlet strategi for bæredygtigt byggeri, som anlægger et holistisk blik på, at der er mange udfordringer, der skal løses samtidigt, mener Danske Arkitektvirksomheder.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at vi skal bygge med langsigtet kvalitet og social værdi for øje samtidigt med, at vi bygger langt mere ressourcebevidst og bringer klimaaftrykket markant ned. Så kan vi på sigt blive klimaneutrale – ja endda bidrage positivt til at modgå klimaforandringerne på længere sigt. Så den bredspektrede tilgang er nødvendig, og det er en afgørende kvalitet ved strategien.

Får vi sat strøm til datagrundlaget, kan vi træffe langt bedre kvalificerede beslutninger på flere vigtige parametre.

Vi kvitterer også for, at regeringen fortsat satser på at styrke de digitale værktøjer LCAbyg og LCCbyg og få dem bedre integreret i byggeriets processer, ikke mindst de BIM modeller arkitekterne arbejder med. Får vi sat strøm til datagrundlaget, kan vi træffe langt bedre kvalificerede beslutninger på flere vigtige parametre. Men – og der er nogle vigtige forbehold, som gør at vi ikke bare jubler over udspillet – der mangler ambitiøse klimamål og mere fokus på de eksisterende bygninger som vejen til at nå 70% reduktionsmålet i 2030.

Med udspillet udskyder regeringen bindende klimamål til 1. januar 2027, dvs kun tre år inden klimamålet skal nås. Og det kan få store negative konsekvenser – også for byggeriet. Det er nemlig nu, at investeringerne i ny teknologi og bedre løsninger skal foretages, og meldes der ikke en klar prioritering med stigende krav for fx 2023, 2025 og 2030, risikerer vi, at investeringerne bliver udskudt. En enig byggebranche foreslog bindende klimamål fra 2021. Udskydes de til 2027 risikerer vi at komme hele seks år bagud i den grønne omstilling. Det er skidt for klimaet, men også rigtig skidt for innovationen og efterspørgslen på de løsninger, mange virksomheder lever af at eksportere. Kan det virkelig være rigtigt at Danmark først indfører klimakrav syv år efter Frankrig? Det er ikke i den danske byggebranches interesse at lade sig glide ned bagest i feltet.
 
Det var til gengæld rigtigt godt, at regeringen satte blus på renovering af almene boliger, som et af virkemidlerne til at holde gang i økonomien og afbøde følgerne af corona pandemien. Strategien for bæredygtigt byggeri indeholder også tiltag for renovering blandt indsatsområderne, men det kan med fordel udbygges, for den allerstørste udfordring er at få sat renoveringstakten i vejret for alle typer byggerier. Det er langt den billigste og mest effektive vej til at reducere Danmarks klimaaftryk. 

Hent regeringens udspil til strategi for bæredygtigt byggeri herunder.

Udspil til strategi for bæredygtigt byggeri