Foto af byggematerialer
Regeringens strategi for cirkulær økonomi har mange perspektivrige forslag, der er relevante for arkitektvirksomheder. Der foreslås bl.a. en udvikling af selektiv nedrivning, så flere byggematerialer genbruges.

Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi

Opdateret 20.09.18 |
Af:
Signe Moeslund Mains og Lene Espersen

Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse. Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi. Sådan lyder det fra Erhvervsministeriet, og det er godt nyt hos Danske Arkitektvirksomheder.

Regeringens lancering af "Strategi for cirkulær økonomi" betyder, at der sættes skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Genanvendelse af materialer og produkter, udnyttelse af deres fulde værdi og minimering af spild. Det er godt for både miljø og økonomi. Og danske arkitektvirksomheder.

Det er ikke nyt, at vi må passe på jordens ressourcer og dermed gentænke vores aftryk på kloden. Forbrug og produktion må under luppen, og derfor må vi omstille til en cirkulær økonomi. Omstillingen til en mere cirkulær økonomi er med til at realisere regeringens handlingsplan for FN's verdensmål, hvor bæredygtig økonomisk vækst er et af disse mål.

Mere værdi ud af mindre

Regeringen har afsat 116 mio. kroner fordelt på 15 initiativer, som alle skal bidrage til at omstille Danmark til en mere cirkulær økonomi, bl.a. ved at skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer. Samtidig fremhæver Regeringen, at ved at bruge færre materialer og øge genanvendelsen, kan virksomheder få mere værdi ud af mindre.

Udover det bæredygtige aspekt, må vi heller ikke glemme den økonomiske gevinst ved omstillingen til cirkulær økonomi – det skal skabe jobs og vækst i Danmark – og det ser vi frem til.

Der etableres en tilskudsmodel med 50% statslig medfinansiering til SMVér til rådgivning om cirkulær økonomi. Det giver mulighed for, at vores medlemmer kan udvikle deres virksomhed og skabe nye forretningsmodeller for rådgivning.

Danske Arkitektvirksomheder støtter helhjertet en omstilling af det danske samfund til cirkulær økonomi, således vi bliver foregangsland globalt. Byggeriet er ansvarlig for 35% af affaldsproduktionen hvert år, så der er mange ressourcer at spare, hvis byggeriet bliver spydspids i regeringens konkrete initiativer. Vi har derfor også støttet regeringens Advisory Board på cirkulær økonomi og dets anbefalinger.

Vi er også glade for, at strategien fremhæver, at erhvervslivet, herunder DI, har forpligtet sig til at gå foran og øge ressourceproduktiviteten med 40% frem til 2030 samt genanvendelsesprocenten fra 58 til 80%. Det vil bringe os i front i EU.

Flere perspektivrige forslag

Den fremlagte strategi har rigtigt mange perspektivrige forslag - deriblandt disse:

  1. Der etableres en tilskudsmodel med 50% statslig medfinansiering til SMVér til rådgivning om cirkulær økonomi. Det giver mulighed for, at vores medlemmer kan udvikle deres virksomhed og skabe nye forretningsmodeller for rådgivning. Derudover vil Danmarks Grønne investeringsfond kunne give garantier til finansiering af nye forretningsmodeller.
  2. Øget fokus på totalomkostninger og livcyklusvurderinger i offentlige indkøb og byggeri. Herunder lancering af værktøjer til at beregne dette, så det offentlige kan komme i gang med en omstilling.
  3. Udvikling af en ny frivillige bæredygtighedsklasse med fokus på cirkulær økonomi, således f.eks. den indlejrede energi i byggematerialer medregnes i byggeriet i forbindelse med energiramme beregninger. 
  4. Udvikling af selektiv nedrivning, så mere byggemateriale genbruges.

Såfremt der sættes politisk handling bag strategien, vil det kunne have stor positiv indvirkning på arkitektbranchens mulighed for at bidrage til et mere bæredygtigt byggeri. Ikke mindst hvis de offentlige bygherrer går foran med totaløkonomi, livscyklusberegninger og anvendelse af frivillige bæredygtighedsklasse, vil det medføre et offentligt byggeri der har højere kvalitet og som tilvælger de langsigtede samfundsgevinster.

Det ser lovende ud, set med arkitektbranchens briller. Men vi afventer naturligvis at strategien får sat handling bag forslagene i forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2019, der skal finansiere de mange gode ideer.