Foto af Christiansborg

God politisk sommer-slutspurt for Danske Arkitektvirksomheder

Opdateret 04.07.18 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Shutterstock

Sommerferien nærmer sig, og traditionen tro afsluttes folketingsåret med en stribe forlig, hvor energiforliget er det suverænt vigtigste for vores medlemmer – et forlig hvor det lykkedes at få bygninger med. Herudover ser det ud til at den frivillige bæredygtighedsklasse kommer på ministerens to-do-liste i efteråret. 

Regeringens udgangspunkt i det netop indgåede energiforlig var en massiv satsning på forsyningssiden med store investeringer i produktion af grøn energi og bedre udnyttelse af elproduktionen i Danmark. Den grønne omstilling hilser vi velkommen. Derimod var der ikke det store fokus på nedbringelse af det samlede energiforbrug.

Der var i oplægget kun afsat 300 mio. til energirenovering i industrien og derudover var der lagt op til en større nedsættelse af elafgiften, der jo trækker i den forkerte retning. Danske Arkitektvirksomheder har som interesseorganisation derfor brugt mange kræfter, primært i samarbejde med de øvrige interessenter i byggeriet der er organiseret i ”renovering på dagsordenen”, på at italesætte, at den billigste energi er den, man ikke bruger, og derfor skulle den fine satsning på omstilling fra sort til grøn energiproduktion kombineres med en reduktion i energiforbruget. Bl.a. fordi mange af de nuværende bygninger simpelthen ikke teknisk kan tilsluttes et nyt el net og lavtemperatur fjernvarme system – med anvendelse af varmepumper – såfremt bygningerne ikke energirenoveres.

Bygningerne kom med alligevel

Det er derfor positivt – når man har det første oplæg i baghovedet – at der videreføres en pulje målrettet til energibesparelser i bygninger, foruden en lånepulje, som skal finansiere energirenoveringer af kommunale og regionale bygninger. Vi noterer os desuden en styrket informationsindsats, som er meget vigtig for at fremme tiltagene. 
… Men selvom man kan glæde sig over forbedringer i forhold til udgangspunktet, må vi samtidig konstatere, at aftalen samlet set repræsenterer en svækkelse af energieffektiviseringsindsatsen i forhold til, hvad vi har i dag. Selvom vi tror på, at man kan bruge midlerne mere effektivt, er det paradoksalt med en reduktion af indsatsen i betragtning af, at de nyeste analyser viser, at vi som samfund bør foretage et regulært gearskifte og mere end fordoble omfanget af renoveringer af den eksisterende bygningsmasse, hvis ikke omstillingen skal blive unødigt dyr. Med en svækket indsats for energieffektiviseringer risikerer vi at gå glip at betydelige samfundsmæssige gevinster.

Artiklen fortsætter efter illustrationen

Mail fra trafik-, bygge- og boligministeren

Konkrete målsætninger savnes

Vi vil derfor sætte vores lid til initiativet om, at der udarbejdes en langsigtet renoveringsstrategi for eksisterende bygninger med indikative milepæle for 2030, 2040 og 2050. Selvom der ikke er afsat penge til udmøntningen heraf, giver det mulighed for kontinuerligt at vurdere udviklingen i renoveringstakten i forhold til, hvad der er samfundsøkonomisk optimalt. 

Opsummeret fik vi bygninger med i energieffektiviseringsindsatsen, men vi skal arbejde for mere konkrete målsætninger sammen med DI og vores samarbejdspartnere i ”renovering på dagsordenen”.

Det lysner for den frivillige bæredygtighedsklasse

Vi har ligeledes de sidste par måneder arbejdet tæt med FRI og DI Byg på i fællesskab at komme med et indspil til en frivillig bæredygtighedsklasse, meget gerne med afsæt i nogle EU standarder, der kan benchmarkes, og vi sendte for nogle uger siden en fælles henvendelse til transportminister Ole Birk Olesen om dette. Transportministerens svar er positivt, og vi forventer, at der bliver etableret en frivillig bæredygtighedsklasse der vil basere sig på EU´s Level(s) initiativ.

Alt i alt en afslutning på den politiske sæson med nogle gode politiske meldinger, som vi ser frem til at få konkretiseret i efteråret.

God sommer!