Foto fra Arkitema Architects i Aarhus
Ingeniørvirksomheden COWI har købt Arkitema Architects og følger dermed globale megatrends, der især stiller krav til virksomhederne om at kunne levere hele paletten af både teknik og design i én sammenhængende leverance.

Arkitema købt af COWI

Opdateret 05.12.18 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Arkitema

COWI har indgået en aftale om at købe Danmarks største arkitektvirksomhed for et trecifret millionbeløb. Målet er at levere endnu bedre, smukkere og mere sammenhængende løsninger inden for byudvikling, liveability, klima og bæredygtighed.

CEO hos Arkitema Architects Peter Hartmann Berg glæder sig over aftalen:

"Med COWI får vi en stærk ejer, der kan åbne nye markeder og være med til at udvikle vores virksomhed. Samtidig bevarer vi vores stærke brand og virksomhedskultur. Vi glæder os til at præsentere alle de nye muligheder for vores kunder og medarbejdere."

Opkøbet forklares fra begge sider med, at især private bygherrer, men også flere offentlige kunder inden for fx byggeri og infrastruktur, efterspørger rådgivende virksomheder, der kan påtage sig ansvaret for hele projektet og ikke kun dele af det. Hos Arkitema har man kunnet konstatere, at der har været en konsolidering i branchen i de senere år, og at der er blevet længere mellem de uafhængige, selvstændige rådgivere som partnere på store projekter:

"Aftalen sikrer, at vi altid har en stærk ingeniørpartner, uanset hvor vi opererer. Sammen kan vi vinde markedsandele både lokalt og globalt, drevet af urbanisering, digitalisering og klimaforandringer," siger CEO Peter Hartmann Berg.

COWI har p.t. ca. 6.700 medarbejdere, mens Arkitema 1. januar 2019 vil bringe omkring 550 nye medarbejdere ind i virksomheden som en selvstændig forretningsenhed. COWI har været på markedet i næsten 90 år, mens Arkitema fylder 50 år i 2019.

Læs mere om opkøbet