Materialer

Ny politisk aftale fremmer genbrugte byggematerialer

Dato 09.05.23 |
Af:
Pressemeddelelse, Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Foto: Unsplash

Brugen af genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab. Det er aftalekredsen bag national strategi for bæredygtigt byggeri blevet enige om. Det skal understøtte mere genbrug i nybyggeriet.

For at sætte gang i genbrug i byggeriet har aftalekredsen besluttet at lade genbrug indgå med en fast lav procentsats for CO2-udledning som del af indfasningen af kravet til bygningers klimapåvirkning.

Fra 1. januar 2023 blev der indført krav til bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet. Kravet udmønter dele af aftalen af 5. marts 2021 om national strategi for bæredygtigt byggeri.

Manglende data og metodiske udfordringer betyder dog, at klimapåvirkningen fra genbrugte produkter værdisættes som nye. Det bliver der nu gjort op med.

Aftalekredsen bag national strategi for bæredygtigt byggeri ønsker nemlig at fremme anvendelse af genbrug i byggeriet og understøtte udviklingen af et nyt marked for genbrug. Derfor har partierne besluttet, at genbrug skal indgå med en fast lav procentsats på 0 procent.

Bag tillægsaftalen står regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Læs hele pressemeddelelsen her

Danske Arkitektvirksomheder hylder aftalen: Hermed har politikere trådt i karakter ift. at styrke cirkulær økonomi i byggeribranchen. Aftalen understøtter incitament til at anvende genbrugsmaterialer og udvikle forretningsområder, hvor det der før var affald får ny værdi.