Katja Viltoft

Nu lyttes der til arkitekterne: Bestyrelseslederens beretning for 2023

Dato 24.04.24 |
Af:
Klara Reetz

Foto: Astrid Maria Busse Rasmussen

Torsdag den 18. april 2024 afviklede Danske Arkitektvirksomheder ordinær generalforsamling i Charlottehaven i København. Her roste bestyrelsesleder Katja Viltoft arkitektvirksomhederne for deres indsats i den grønne omstilling, der blev valgt nye nye medlemmer til bestyrelsen og så blev det besluttet at betegnelsen bestyrelsesformand for organisationen erstattes med "bestyrelsesleder".

Danske Arkitektvirksomheder har netop afholdt ordinær generalforsamling, hvor forsamlingen bl.a. skulle godkende regnskab for 2023 samt budget for 2024. Herudover var der forslag fra bestyrelsen om en række vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen forløb uden dramatik og såvel regnskab, budget og vedtægtændringer blev vedtaget enstemmigt. Det betyder bl.a., at benævnelserne bestyrelsesformand og næstformænd er ændret til bestyrelsesleder og viceledere. 

På generalforsamlingen aflagde bestyrelsesformand Katja Viltoft beretning ovenpå et intenst år, hvor Danske Arkitektvirksomheder bl.a. har arbejdet med den fortsatte grønne omstilling af byggesektoren, hvor vi har deltaget aktivt i debatten om en ny national arkitekturpolitik og har arbejdet på at styrke medlemmernes rammevilkår – bl.a. med vedtagelsen af et nyt kodeks, der skal sikre mere fair udbud og konkurrencer.

Se i øvrigt bestyrelseslederens beretning herunder - husk at du skal være medlem og logget på, for at se den.

To nye medlemmer i bestyrelsen

I år sagde bestyrelsen farvel til Thomas Kveiborg fra Arkitema og Torben Møbjerg fra LYTT Architecture, mens Trine Trydeman fra 1:1 Landskab og Lone Bendorff fra C.F. Møller Architects blev valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer. 

Danske Arkitektvirksomheders nye bestyrelse ser derfor således ud:

  • Katja Viltoft, JJW Arkitekter (bestyrelsesleder)
  • Vibeke Lydolph Lindblad, Christensen & Co.
  • Jeanette Hansen, 3XN
  • Elena Astrid Rojas, Vandkunsten
  • Mette Stavad, Pluskontoret
  • Jacob Kurek, Henning Larsen
  • Thomas Hjort, m4 Arkitekter
  • Trine Trydeman, 1:1 Landskab
  • Lone Bendorff, C.F. Møller Architects

I forlængelse af generalforsamlingen blev Danske Arkitektvirksomheders Årsmøde afholdt med overskriften "AI og fremtidens arkitektvirksomheder".

Læs mere om årsmødet her

Bestyrelsesleder Katja Viltofts beretning
Referat fra Generalforsamlingen 2024
Opdaterede vedtægter 24.04.24