Piktogram af paraply

Forsikringsbetingelserne i HDI atter forbedret

Dato 18.03.24 |
Af:
Paul S. Jeppesen

HDI har i indeværende år forbedret betingelserne for henholdsvis dækning af droneflyvning og for præmiefri ophørsdækning. 

HDI har i år opdateret forsikringsbetingelserne både 1. januar og 1. marts. De samlede betingelser med seneste ændringer, vil indtil policefornyelsen i 2025 kunne findes her på danskeark.dk.

Den seneste ændring vedrørende brug af droner. Det hidtidige krav om registrering i Trafikstyrelsen af droner og samt certifikat/dronetegn for brugeren er lempet, så der nu henvises til Trafikstyrelsens krav, hvor der ikke stilles krav om certifikat/dronetegn for droner mærket A1/ legacy/ C. De samlede betingelser for dækning af brug af droner findes i betingelsernes pkt 4.f 

Allerede pr. 1. januar i år skete der en forbedring af betingelserne for præmiefri ophørsdækning. Denne har hidtil kun været gældende hvor der i forbindelse med udmeldelse dokumenteres lukning af virksomheden uden senere genopstart. Vi har imidlertid de seneste år oplevet at adskillige indehavere af enkeltpersonsvirksomheder over folkepensionsalderen, efter udmeldelsen har ønsket at fortsætte uforsikret i et meget begrænset omfang, fx med skitsearbejde.
Derfor er det aftalt med HDI at den præmiefrie ophørsdækning nu også gælder når følgende krav er opfyldt

  • Virksomheden, der udmeldes, er en enkeltpersonsvirksomhed uden ansatte
  • Virksomhedens indehaver har passeret den til enhver tid gældende folkepensionsalder
  • Virksomheden har ikke anmeldt skader de seneste 5 år før udmeldelsen
  • Virksomhedens omsætning det seneste fulde år inden udmeldelsen er under 250.000 kr.

Ved øvrige udmeldelser uden lukning vil virksomheden jf. DANSKE ARKs generalforsamlingsbeslutninger og vedtægter fortsat være forpligtet til enten at betale for dækning af det gamle ansvar i HDI eller dokumentere tilsvarende dækning i andet forsikringsselskab.
De fulde forsikringsbestemmelser om ophørsdækningen i HDI findes i forsikringsbestemmelsernes pkt. 4 r.

Medlemsforpligtelsen til at lade sig forsikre vedtages hvert år af generalforsamlingen. Senest i 2023, hvor den fulde beskrivelse findes i 2. generalforsamlingsindkaldelse på siden her:  Ordinær generalforsamling 2023|Danske Arkitektvirksomheder | Brancheorganisation