Foto fra Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2023

Dato 27.04.23 |
Af:
Karen Sejr

Astrid Marie Busse Rasmussen

Danske Arkitektvirksomheder afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27. april på Arkitektskolen i Aarhus. Her skal der bl.a. vælges nye medlemmer til bestyrelsen, og så får vi besøg af Ruth Schagemann, Præsident for ACE, Architects Council of Europe, der vil fortælle om hvordan ACE arbejder med EU-politik for arkitekter, herunder referencekrav.

Torsdag den 27. april 2023 slår vi dørene op for årets ordinære generalforsamling, som vi i år afholder i Aarhus på den nye Arkitektskole. Vi håber at rigtig mange medlemmer i Aarhus og omegn vil tage sig tid til at deltage - og selvfølgelig også, at medlemmer fra hele landet vil prioritere en dag i selskab med kollegaer, Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse og medarbejdere.

Inden bestyrelsesformand Katja Viltofts beretning får vi et eksklusivt indblik i ACE's (Architects Council of Europe) arbejde med at sikre fælles europæiske interesser på arkitektområdet, idet Ruth Schagemann, Præsident for ACE, kommer og taler om, hvordan ACE arbejder med EU-politik for arkitekter, herunder referencekrav. Herefter følger formandens beretning for 2022 med en gennemgang af projekter og politiske emner der har fyldt i 2022 samt hovedlinjerne for bestyrelsens planer for 2023. Endelig skal der godkendes regnskab for det foregående år og budget for indeværende kalenderår.

Årsmøde 2023 + rundvisning på Arkitektskole i Aarhus

Efter generalforsamlingen – kl. 14 – holder vi Årsmøde med temaet "Tidens udfordringer – Fremtidens planer", hvor vi vil kigge nærmere på, hvordan kriser og udfordringer håndteres – og hvordan vi bedst mulig kan komme igennem som virksomheder, som arkitekter og som ledere.

Alle fra medlemsvirksomhederne - både medarbejdere, ejere og partnere er velkomne til at deltage i eftermiddagens programkræver der kræver særskilt tilmelding.

Læs mere og tilmeld dig her til Årsmødet

Vi slutter af med en sær-omvisning på Arkitektskolen Aarhus, hvor Martin Krogh, Founding Partner i ADEPT og Torben Nielsen, rektor på skolen vil vise byggeriet frem. Efterfølgende vil der være lidt at drikke og spise.

Evt. spørgsmål generalforsamlingen eller Årsmødet rettes til Ulla Michael på um@danskeark.dk.

Referat fra ordinære generalforsamling 2023
1. Invitation Ordinær generalforsamling 2023
2. Invitation Ordinær generalforsamling 2023
Fuldmagtsblanket 2023
Årsrapport 2022
Budget 2023